Результати

Загальні результати проведених досліджень.

  1. Розроблено методику побудови карт аномального магнітного поля (ΔТ)а, його регіональної (ΔТ)а.рег.  та локальної (ΔТ)а.лок. компонент та карт модуля Т.
  2. Запропоновано новий критерій оцінки збуреності магнітного поля Землі, який може бути за стосовний для вивчення вікового ходу геомагнітного поля та його екологічного аспекту.
  3. Розроблено карти аномального магнітного поля (ΔТ)а, його регіональної (ΔТ)а.рег.  та локальної (ΔТ)а.лок. компонент, модуля Т, збуреності ΔD та екологічної збуреності ΔDecol для території України.
  4. Створено карти регіональної компоненти геомагнітного поля (ΔТ)а.рег. збуреності ΔD та екологічної збуреності ΔDecol для Східно-Європейської платформи.