Магнітне поле Українського щита

Тактонічне районування Українського щита Аномальне магнітне поле Українського щита і суміжних Регіональні магнітні аномалії Українського щита

Глибинні магнітні неоднорідності і глибини до ізотермічної поверхні Магнітна модель земної кори вздовж геотраверсу ІІ Магнітна модель вздовж геотраверса EUROBRIDGE

Магнітна модель вздовж геотраверсу VI Магнітна модель земної кори вздовж геотраверсу VIII Магнітна модель земної кори вздовж геотраверсу DOBRE

Висновки

  1. Розроблено різномасштабні 2D та 3D магнітні моделі земної кори Українського щита, а також  магнітні моделі вздовж геотраверсів ІІ, УІ, УІІІ та геотрансектів “EUROBRIDGE” і “DOBRE”. Розроблені моделі дозволили виявити двохповерховий розподіл магнітних джерел в розрізі кори та більшу намагніченість джерел нижньої частини кори у зіставленні з верхньою її частиною.
  2. Джерела нижнього поверху зверху здебільшого обмежені поверхнею умовно виділеного діоритового шару, яка частково  співпадає з поділом К2, що залягає на глибинах від 10  до 18 км. Нижнім обмеженням  магнітоактивного шару кори, як правило, є розподіл М, як петрологічний поділ літосфери, розташований, зазвичай, вище глибин, де досягається  температура Кюрі магнетита (580°С).