Сейсмічна томографія

Дані по Україні

Автори - [Гейко В.С.] , Цвєткова Т.А., Шумлянська Л.А., Бугаєнко И.В., Заєц Л.Н.

Горизонтальні зрізи 3-d P-швидкісної моделі верхньої мантії території України
              (Гейко В.С.,Цвєткова Т.А.,Шумлянськая Л.А, Бугаєнко И.В.,Заєц Л.Н.)

Широтні вертикальні зрізи 3-d P-швидкісної моделі
                         верхньої мантії території України
  (Гейко В.С.,Цвєткова Т.А.,Шумлянськая Л.А, Бугаєнко И.В.,Заєц Л.Н.)

Довготні вертикальні зрізи 3-d P-швидкісної моделі
                    верхньої мантії території України
  (Гейко В.С.,Цвєткова Т.А.,Шумлянськая Л.А, Бугаєнко И.В.,Заєц Л.Н.)

Схема аномалій низькошвидкісного шару перехідної зони верхньої мантії
                           (Шумлянськая Л.А, Заєц Л.Н.,Цвєткова Т.А.)

 

За останнє десятиліття були проведені численні сейсмотомографічні дослідження, присвячені як мантії окремих регіонів, так і Землі взагалі. Проте детальні дослідження, присвячені мантії під територією України до сих пір не проводилися.

Тривимірна Р-швидкісна модель верхній мантії під територією України була отримана за методом Тейлорового наближення рішення задачі сейсмічної томографії, запропонованим В. С. Гейко. Цей метод має ряд переваг у порівнянні з традиційною лінерізацією: більшу точність наближення нелінійності, може використовуватися при менших обмеженнях для швидкісної функції; не вимагає задання референтної швидкості як початкового наближення; задача є коректною по Тіхонову; знижується розмірність задачі чисельного обернення.

На його основі була проведена робота по вивченню швидкісної будови верхньої мантії під територією України. Результати швидкісної будови мантії представлені у вигляді горизонтальних та вертикальних перерізів до глибини 850км. Горизонтальні перерізи представлені в фактичних швидкостях, вертикальні (довготні і широтні) - у вигляді нев'язок щодо узагальненної моделі середньої швидкості, отриманої для мантії Євразії.

По швидкісним характеристикам проведена структуризація верхньої мантії під територією України. Виділено високошвидкісної шар сейсмічної літосфери, що представляє верхню частину верхньої мантії, і низькошвидкісний шар перехідної зони верхньої мантії. Показано взаємозв'язок швидкісної будови цих верств з тектонічною будовою, як на регіональному рівні (відмінності у швидкісій будові верхньої мантії під платформою і молодим оточенням), так і між структурними елементами земної кори території України.

За даними сейсмотомографіі під територією України виділено два типи мантійних областей під нафтогазоносними районами - для крайових частин Східно-Європейської платформи і рифтової структури (ДДВ). Виявлена кореляція між швидкісними аномаліями низькошвидкісного шару перехідної зони верхньої мантії і основними родовищами нафти і газу України.

 

Умовні позначення до вертикальних перетинів 3-d P-швидкісної моделі верхньої мантії території України: Аз - Приазовський блок; Ал - Альпи; Апу - Апусені; Бал-c - Балтійська сінекліза; Бал-м - Балтійське море, Бог-М - Богемский масив, В-П - Волино-Подільська плита; Б-Ка - Великий Кавказ, В-Кр - Східні Карпати, В-О -ав - Волино-Оршанський авлакоген; Віл - Волинський блок УЩ; Віл-У - Волго-Уралія; Злодій-М - Воронезький крістліческій масив, В-вп - Східно-Чорноморська западина; Гд-вп - Гданська западина; Гол - Голованевська шовна зона; Д-пр - Преддобруджінській прогин; ДДВ - Дніпрово-Донецька западина; ДДВ-с - схил Дніпрово-Донецької западини; Дін - Дінаріди; Дн-Б - Дністрово-Бузький блок УЩ; Днб - Донбас; Днп - Придніпровський блок УЩ; Дод - Добруджа; З-вп - Західно-Чорноморська западина; Ін-Ку - Індоло-Кубанський передовий прогин; К1 - Красногорсько-Рославльский блок КМА; К2 - Брянський блок КМА; К3 - Лівенско-Ефремовскій блок КМА; К4 - Курсько-Білгородський блок КМА; Кір - Кіровоградський блок УЩ; КМА - мегаблок Курська магнітна аномалія; Кр - Карпати; Крм - Крим; Кр -пр - Предкарпатский передовий прогин; Лд-вп - Лодзінська западина; Лос - Лосівська шовна зона; М-Б-ак - Мазуро-Білоруська антікліза; Мз-пл - Мізійская плита; О-Пв - Орехово - Павлоградська шовна зона; Ор-вп - Оршанська западина; П-Б-вп - Подляссько-Брестська западина; Па - Пачелмский авлакоген; Пан-вп - Паннонська западина; Пр-вп - Припятська западина; Прік - Прикаспійська западина; Р-Т - Росінсько-Тікічський блок УЩ; Ріст - Ростовський виступ; с - схил; С-М-м - Сербо-Македонський масив; С-мк - Предсудетська монокліналь; Сил - Верхнесілезський басейн; Скіф - Скіфська плита; Ст-П - Стара Планина; Суд - Судети; Трс - Трансільванська западина; ТТЛ - Тейсейра-Торнквістська лінія; УЩ - Український щит; Фен - Фенноскандія; Чер-м - Чорне море; Х1 - Калач-Ертільскій блок Хоперського мегаблоку КМА; Х2 - Камишинський блок Хоперского мегаблоку КМА; Х3 - Варваринський блок Хоперского мегаблоку КМА; Хоп - Хоперский мегаблок КМА; Щ-вп - Щеціньська западина; Ц-п & ndash ; Центрально-Чорноморське підняття; Ц-Пол - Центрально-Польський вал; Ю-Кр - Південні Карпати.

 

Література:

1. Гейко В.С., Цвєткова Т.А., Шумлянська Л.А., Бугаєнко І.В., Заєць Л.Н. (2005) Регіональна 3-D P-швидкісна модель мантії Сарматії (південно-захід Східно-Європейської платформи)//Геофіз. журн .- 27, № 6 - С.927-939.

2. Гейко В.С., Шумлянська Л.А., Бугаєнко І.В., Заєць Л.Н., Цвєткова Т.А. (2006) Тривимірна модель верхній мантії України з часів приходу Р-хвиль.//Геофіз. журн .- 28, № 1 - С.3-16.

3. А. Л. Шумлянська, Л.Н. Заєць, Т.А. Цвєткова (2007) Тривимірна швидкісна структура мантії території України та нафтогазоносності.//Геофіз.журн. - 29, № 1 - С.122-131.