Морський гідрофізичний інститут НАН України

Морський гідрофізичний інститут НАН УкраїниМорський гідрофізичний інститут НАН України є базовою організацією Океанологічного центру НАН України, створеного в 1999 р. Постановою Президії НАН України з метою інтеграції та координації міждисциплінарних досліджень Світового океану. Генеральний директор Океанологічного центру — академік НАН України Валерій Миколайович Єремєєв.

1929 року в селищі Кацівелі (Крим) було створено першу у світі стаціонарну морську гідрофізичну станцію для систематичних досліджень процесів та явищ у прибережній зоні моря. На базі цієї станції було створено Морський гідрофізичний інститут Академії наук СРСР. Його директором-організатором та неформальним лідером став учений-океанограф академік В. В. Шулейкін. У серпні 1961 року Інститут було передано до системи Академії наук УРСР, а у 1963 р. перебазовано та практично заново відтворено у м. Севастополі під керівництвом академіка АН УРСР А. Г. Колеснікова.

Директор Інституту — член-кореспондент НАН України Віталій Олександрович Іванов.

Основні напрямки діяльности:

  • Комплексні дослідження Чорного моря і шельфових регіонів океану для створення наукових основ раціонального використання ресурсів і запобігання негативним наслідкам антропогенного впливу на морське середовище.
  • Фундаментальні та прикладні фізико-кліматичні дослідження морського середовища з метою створення наукових основ моніторингу і прогнозу його стану, ідентифікації кліматичних змін в Світовому океані та виявлення їх впливу на погоду і клімат Європи й України.
  • Розробка і створення нових принципів і методів, включаючи аерокосмічні, технічних засобів дослідження еколого-океанологічних процесів і полів, сучасних інформаційних технологій і систем збору, обробки, аналізу і використання океанологічних даних і знань.

У останні роки дослідження колективу установи зосереджені на комплексному вивченні Азово-Чорноморського басейну та окремих стратегічно важливих для України районів Світового океану. Метою цих робіт є створення наукових та технічних основ міждисциплінарного моніторингу, діагнозу і прогнозу стану морського середовища, глобальних та регіональних варіацій клімату, а також вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів, запобігання та зниження рівня негативних наслідків антропогенного впливу на прибережні акваторії.

Наукові школи Інституту: екологія та динаміка морських систем; екологічна безпека прибережної і шельфової зон і комплексне використання ресурсів шельфу; розвиток методів і засобів супутникової океанології; взаємодія океану й атмосфери, оцінка змін клімату; динаміка вимушених поверхневих і внутрішніх хвиль у морях і океанах; нові морські інформаційні системи і технології.

Наукові досягнення світового рівня:

  • Системи контролю стану морського середовища з використанням науково-дослідних суден, штучних супутників Землі, дрейфуючих буїв і океанографічних платформ;
  • Термогідродинамічні моделі діагнозу і прогнозу стану морського середовища, моделі морських екосистем.
  • Комплекси апаратури для вимірювання гідрофізичних, гідрохімічних та інших параметрів і контролю стану морського середовища.
  • Комплексні та спеціалізовані бази океанологічних даних для Чорного моря і окремих регіонів Світового океану, нові морські інформаційні системи і технології.

Інститут видає «Морской гидрофизический журнал», який перевидається англійською мовою у фірмі Springer.


Директор: Іванов Віталій Олександрович, член-кореспондент НАН України
Адреса: Україна, м. Севастополь, 99011, вул. Капітанська 2
Тел.: (+380 692) 54 0452
Факс: (+380 692) 55 4253
E-mail: mist@alpha.mhi.iuf.net
Web: www.mhi.iuf.net