SHORT-TERM COVID-19 FORECAST

Короткостроковий прогноз поширення COVID-19 (31.08.20 –05.09.20)

Date of publication 30.08.2020

Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на 31.08.20 - 05.09.20 (рис. 1-10; табл. 1-2) отримано з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму «ковзного вікна» з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі - 12.

Бачимо, що для України характер розвитку пандемії, за винятком окремих сплесків, досягає рівня 1800-2500 нових інфікованих на день (рис. 1-4). Для міста Києва спостерігаємо аналогічний характер поширення пандемії з 150-260 новими інфікованими на день (рис. 5-8).

Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу не перевищує MAPE = 0.75% для України і МАРЕ = 1.34% для м. Києва (рис. 9, 10, табл. 3,4). Зазначимо, що на більших обсягах даних (як це ми маємо для України у порівнянні з м. Києвом) нейронна мережа Back Propagation є менш чутливою до короткотермінових збурень та сплесків і дозволяє отримати меншу похибку прогнозу. 

На рис. 11 та 12наведено відповідно співвідношення кількості інфікованих і видужалихв Україні та м. Києві від вірусу SARS-CoV-2. 

На рис. 13 представлено співвідношення кількості інфікованих і кількості протестованих людей ПЛР методом в Україні. На часовому відрізку з 08.06.20 року по 28.08.20 року (протягом другої хвилі сплеску пандемії) коефіцієнт кореляції між двома наведеними наборами даних є досить високим (К=0.812). Тобто, в червні-серпні 2020 року між процесом тестування і процесом реєстрації інфікованих людей виявлена практично лінійна залежність.

Рисунок 13. Співвідношення кількості інфікованих і протестованих ПЛР методом в Україні

Науковий керівник проекту: М.З. Згуровський.

Команда проєкту: Н.В. Горбань, Б.Р. Дудка, К.В. Єфремов, Ю.П. Зайченко, П.О. Касьянов, О.П. Купенко, М.М. Перестюк, І.О. Пишнограєв, В.В. Путренко.

 
© World Data Center
    for Geoinformatics and Sustainable Development
    August 30, 2020