Короткостроковий прогноз COVID-19

Короткостроковий прогноз поширення COVID-19 на основі Back Propagation Neural Network (06-10 травня 2020)

Дата публікації 05.05.2020

Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на 6.05.20 – 10.05.20 (рис.1, 2, 3, 4; табл. 1) отримано з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму «ковзного вікна», довжина якого склала 12 точок даних. Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу не перевищує MAPE = 2.2%. Бачимо, що на вказаному відрізку часу характер розвитку пандемії в Україні і м. Києві набуває більш чіткого лінійного характеру.

Таблиця 1.  Прогноз захворюваності в Україні і м. Києві на 5 днів вперед

Дата Прогнозовані дані для України
(кількість інфікованих осіб)
Прогнозовані дані для м. Києва
(кількість інфікованих осіб)
06.05.2020 12992 1642
07.05.2020 13405 1686
08.05.2020 13798 1730
09.05.2020 14180 1775
10.05.2020 14585 1815

Image

Рисунок 1.  Короткостроковий прогноз кількості інфікованих в Україні вірусом SARS-CoV-2 на часовому відрізку 06.05.20 – 10.05.20

Зображення

Рисунок 2. Короткостроковий прогноз приросту кількості інфікованих в Україні вірусом SARS-CoV-2 на часовому відрізку 06.05.20 – 10.05.20

Зображення

Рисунок 3. Короткостроковий прогноз кількості інфікованих в м. Києві вірусом SARS-CoV-2 на часовому відрізку 06.05.20 – 10.05.20

Зображення

Рисунок 4. Короткостроковий прогноз приросту кількості інфікованих в м. Києві вірусом SARS-CoV-2 на часовому відрізку 06.05.20 – 10.05.20

 

 

© World Data Center
    for Geoinformatics and Sustainable Development
    May 05, 2020