SHORT-TERM COVID-19 FORECAST

Короткостроковий прогноз поширення COVID-19 (28.07.20 - 01.08.20)

Date of publication 27.07.2020

Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на 28.07.20 – 01.08.20 (рис.1-10; табл. 1, 2) отримано з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму «ковзного вікна» з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі – 12.

Бачимо, що для України характер розвитку пандемії, за винятком окремих сплесків, досягає рівня 600-900 нових інфікованих на день (рис. 2). Для міста Києва спостерігаємо аналогічний характер поширення пандемії з 60-110 новими інфікованими на день (рис. 5, 6).

Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу не перевищує MAPE = 0.95% для України і МАРЕ = 1.37% для м. Києва (рис. 9, 10; табл. 3, 4). Зазначимо, що на більших обсягах даних (як це ми маємо для України у порівнянні з м. Києвом) нейронна мережа Back Propagation є менш чутливою до короткотермінових збурень та сплесків і дозволяє отримати меншу похибку прогнозу. 

На рис. 11 та 12 наведено відповідно співвідношення кількості інфікованих і видужалих в Україні та м. Києві від вірусу SARS-CoV-2. 

На рис. 13 представлено співвідношення кількості інфікованих і кількості протестованих людей ПЛР методом в Україні. На часовому відрізку з 08.06.20 року по 27.07.20 року (протягом другої хвилі сплеску пандемії) коефіцієнт кореляції між двома наведеними наборами даних є досить високим (К=0.749). Тобто, в червні-липні 2020 року між процесом тестування і процесом реєстрації інфікованих людей виявлено практично лінійну залежність.

Рисунок 13. Співвідношення кількості інфікованих і протестованих ПЛР методом в Україні

 

Науковий керівник проекту: М.З. Згуровський.

Команда проєкту: Н.В. Горбань, Б.Р. Дудка, К.В. Єфремов, Ю.П. Зайченко, П.О. Касьянов, О.П. Купенко, М.М. Перестюк, І.О. Пишнограєв, В.В. Путренко.

 
© World Data Center
    for Geoinformatics and Sustainable Development
    July 27, 2020