Світовий центр даних

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (далі СЦД-Україна) працює в Україні з 2006 року в якості повноправного члена Світової системи даних (ССД) Міжнародної ради з науки (МРН). СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних досліджень складних систем різної природи.

Діяльність СЦД-Україна зосереджено на механізмах доступу української наукової спільноти до глобальних інформаційних ресурсів МРН в галузі наук про Землю, планетарної і космічної фізики та відповідних суміжних дисциплін, а також збору і зберігання глобальних і регіональних даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку та прийняття управлінських рішень.

Діяльність СЦД-Україна включає в себе: підтримку прийняття рішень при вирішенні довгострокових проблем розвитку суспільства з точки зору його стійкості; інформаційна підтримка оцінок перспектив і реалізації концепції сталого розвитку в галузі вищої освіти, бізнесу і політики.

Новини і події

Вітання професора Кржистофа Островські

27.02.2017

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку вітає професора Кржистофа Островські, проректора з міжнародних відносин Пултуської гуманітарної академії з обранням на посаду президента комісії Локальні – Глобальні Взаємовідносини Міжнародної асоціації політичних наук.

Меморандум про співпрацю з Інститутом глобальних трансформацій

13.02.2017

Сьогодні, 13 лютого 2017 року, в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» було підписано меморандум про співпрацю між Інститутом глобальних трансформацій, КПІ ім. Ігоря Сікорського та Світовим центром даних «Геоінформатика та сталий розвиток». Сторони домовилися об’єднати зусилля для здійснення спільних проектів у сфері модернізації національної економіки, підвищення ефективності і якості досліджень та впровадження таких результатів в державну політику України. Першим етапом стане співробітництво в сфері науково-дослідної діяльності з метою фіналізації Економічної Доктрини «Україна 2030», ініційованої Інститутом глобальних трансформацій.

Тренінги для представників державних органів влади та потенційних користувачів космічних даних приватного сектору

15.12.2016

Сучасний розвиток держави потребує використання новітніх технологій космічного моніторингу Землі та збору геопросторових даних з метою задоволення суспільних потреб, забезпечення національної безпеки та оборони, що зазначено у проекті Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року. Зокрема, реалізуються роботи зі створення українського сегмента міжнародної системи використання даних аерокосмічного моніторингу, який в перспективі повинен стати частиною спільного Європейського дослідницького простору у сфері ДЗЗ.