Про нас

Cвітовий центр даних з  геоінформатики та сталого розвиткуСвітовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, неурядова організація, (далі СЦД-Україна) працює в Україні з 2006 року в якості повноправного члена Світової системи даних (ССД) Міжнародної ради з науки (МРН). СЦД-Україна спеціалізується на проведенні міждисциплінарних досліджень складних систем різної природи.

Діяльність СЦД-Україна зосереджено на механізмах доступу української наукової спільноти до глобальних інформаційних ресурсів МРН в галузі наук про Землю, планетарної і космічної фізики та відповідних суміжних дисциплін, а також збору і зберігання глобальних і регіональних даних для проведення досліджень в галузі сталого розвитку та прийняття управлінських рішень.

СЦД-Україна діє за моделлю "мережа мереж" і співпрацює з великою кількістю дослідницьких і наукових організацій в Україні та за кордоном. Відповідно до цієї моделі кожна область досліджень знаходиться під контролем однієї або декількох наукових організацій Національної академії наук України. Наприклад:
- Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України (системне узгодження міждисциплінарних даних, сталий розвиток);
- Інститут геофізики ім. С. І. Субботін НАН України (дані з сейсмології, гравіметрії, теплового потоку, архео- і палеомагнетизму та магнітних вимірювань);
- Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України (аерокосмічні знімки, які можна використовувати в геології, екології, сільському господарстві, лісовому господарстві та водному господарстві, прогнозувати ризики природних і техногенних процесів, глобальні зміни навколишнього середовища, а також катастрофічні процеси);
- Головна астрономічна обсерваторія НАН України (космічна геодезія і геодинаміка, космічні промені);
- Інститут географії НАН України (картографія);
- Центральна геофізична обсерваторія (гідрологія, гідрографія, метеорологія і кліматологія, забруднення навколишнього середовища);
- Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології (дані про радіацію, екологічні та медичні наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС, безпеки Укриття, здоров'я і радіоекологічних наслідків).

СЦД-Україна надає супроводжує всі етапи управління даними (збір, контроль якості, зберігання, обробка, обмін, звітності та довгострокового стратегічного управління) для наукових даних різної природи і підтримує українських вчених при доступі до глобальних інформаційних ресурсів МРН, розробляє і реалізує математичні методи для дослідження складних систем та робить все можливе для надання доступу до даних й інструментів для наукових, ділових і урядових цілей.

Президент: Згуровський Михайло Захарович, академік НАН України.
Директор СЦД: Єфремов Костянтин Вікторович