Сервіси

Національний атлас України

Національний атлас України Національна академія наук України презентує Національний атлас України (Атлас)  — новий інформаційний твір, в якому інтегровано сучасні знання про державу.

Його вихід у світ безумовно важлива подія в суспільному і науковому житті. Він узагальнює величезну за обсягом просторову інформацію, надає різноманітні відомості з історії, природного середовища, населення та економіки України — великої незалежної європейської держави.

В Атласі послідовно і взаємопов’язано висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.

Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.

Виданням Атласу поліпшуються можливості для ознайомлення країн світу та Європи з Україною, поглиблення інтегративних процесів, а також зміцнення позицій нашої держави у міжнародному співтоваристві.

Атлас сталого розвитку

Зображення

Атлас сталого розвитку регіонів України є одним з інструментів підтримки прийняття управлінських рішень на основі аналізу територіальних відмінностей в регіональному розвитку території України.

Україна в індикаторах сталого розвитку

Зображення

Сервіс надає зручний та відкритий доступ до даних зі сталого розвитку. Користувачу надаються дані по вибраних регіонах України та можливість їх порівняння із результатами інших адміністративних одиниць у табличній та графічній формах.Курси ГІС

ЗображенняНа базі канадського навчального проекту «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» в СЦД-Україна відкрито навчальну програму з геоматики, яка успішна діє з 2015 року.

Глобальний аналіз якості і безпеки життя людей

Зображення

Сервіс надає зручний та відкритий доступ до даних зі сталого розвитку. Користувачу надаються дані по окремих країнах та можливість їх порівняння із результатами інших країн у табличній та графічній формах.Дашбоард для відстеження та прогнозування поширення COVID-19 в Україні

Image Інтерактивна тематична панель WDC-Ukraine COVID-19 Dashboard для відстеження та прогнозування поширення COVID-19 в Україні.

 

Короткостроковий прогноз COVID-19


Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві, отримані з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму «ковзного вікна».

Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр

З метою підвищення ефективності та якості управлінських рішень, запобігання виникненню і усунення наслідків кризових і надзвичайних ситуацій у складі WDC-Ukraine діє Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр (ІАСЦ), що забезпечує: