Моніторинг динаміки поверхневих вод України

З кожним роком проблема щодо кількості та якості водних ресурсів стає все більш гострою. Якщо ще на початку 21 сторіччя велика кількість регіонів України не відчувала настільки сильних проблем з водою, то за останні роки кожен регіон України в тому чи іншому вигляди зіштовхнувся із загостренням цієї проблеми. Південні та східні регіони відчувають регулярну недостачу водних ресурсів, в той самий час як окремі західні потерпають від частих повеней тощо. Окрім кількості водних ресурсів все більшою проблемою стає їхня якість. Часто ненормована антропогенна діяльність призводить до погіршення якості поверхневих та підземних вод. До цих вже класичних проблем своєї специфіки додають зміни клімату.

Команда експертів Світового центру даних (СЦД) глибоко займається питаннями моніторингу поверхневих вод України та світу. Використовуючи сучасні геоінформаційні дані та методи, машинне навчання,  дані наземних спостережень створюються аналітичні дашборди, завдяки яким дані щодо змін рівнів поверхневих вод, якості води стають доступними широкому колу користувачів. Т.я. певна кількість існуючих даних щодо стану водних ресурсів досить складно сприймається широким колом зацікавлених осіб, робота команди СЦД направлена на створення зрозумілих інтерфейсів програмних модулів: дашборд по динаміці рівнів води у водосховищах Криму та динаміці рівнів поверхневих вод Донецької та Луганської області. Ці модулі дозволяють досліджувати стан водних об’єктів як за останні роки, так і отримувати актуальну інформацію. Також проводиться робота по моделюванню та прогнозуванню розвитку станів водних ресурсів окремих регіонів, дається прогноз кількості та якості води в залежності від впливу низки фізико-географічних чинників.

Існує державна система моніторингу поверхневих вод. Дані системи моніторингу відображаються на інтерактивній карті і дають представлення не тільки про кількість, але і про екологічну оцінку водних ресурсів. З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви [1], а у 2018 році Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий порядок здійснення державного моніторингу вод [2]. До таких нововведень необхідно додати моніторинг з використанням супутникових даних, сучасних геоінформаційних методів. Так використовуючи відкриті супутникові дані (Landsat, Sentinel) можна відстежувати динаміку змін рівнів води для більшості водойм України, а також середніх і великих річок.  

Саме такі дослідження проводяться фахівцями зі Світового центру даних. Використовуючи відкриті супутникові дані та напрацьовані методи їхньої обробки створюються дашборди моніторингу та аналізу ситуації  рівня та якості водних ресурсів України.

Джерела

1. Моніторинг поверхневих вод 

2. Постанова КМУ Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод