Партнери

Материнські організації

ICSU

Міжнародна наукова рада

Міжнародна наукова рада (ISC) є неурядовою організацією, що представляє глобальне об'єднання, що включає в себе як національні наукові організації, так і міжнародні наукові союзи.

WDC

Світова система даних

Світові центри даних фінансуються і підтримуються їхніми країнами від імені міжнародного наукового співтовариства. Вони приймають дані з національних і міжнародних наукових та моніторингових програм, зберігають та надають ці дани до світової спільноти.

NASU

Національна академія наук України

Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

KPI

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — один із найстаріших і найбільших технічних університетів світу.

IASA

Інститут прикладного системного аналізу

Навчально-науковий комплекс «ІПСА» реалізує концепції інтеграції науки і освіти з метою проведення в Україні передових наукових досліджень та цільової підготовки висококваліфікованих кадрів для НАН України та інших галузей народного господарства у сфері прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних наук.

Членство в організаціях

Global Open Data for Agriculture and Nutrition

Global Open Data for Agriculture and Nutrition

GODAN сприяє активному обміну відкритими даними, щоб зробити інформацію про сільське господарство та харчування доступноюдля вирішення нагальних проблем забезпечення продовольчої безпеки світу. Це швидкозростаюча група, яка наразі налічує понад 911 партнерів з національних урядів, неурядових, міжнародних та приватних організацій.

Постачальники даних

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва сприяє застосуванню попереджуючих екологічних стратегій для процесів, продуктів і послуг з метою підвищення ефективності та зниження ризиків для людини та довкілля. Застосування РЕЧП сприяє стійкому розвитку трьох компонентів - як кожного окремо, так і всіх разом: Ефективність виробництва: оптимізація ефективного використання природних ресурсів (матеріальних ресурсів, енергії та води); Екологічний менеджмент: мінімізація впливу на навколишнє середовище і природу за рахунок зниження відходів та викидів, а також Гуманітарний розвиток: мінімізація ризиків для людей і співтовариств та підтримка їх розвитку.

AO

Головна астрономічна обсерваторія

Головна астрономічна обсерваторія проводить наукові дослідження за такими напрямами: позиційна астрономія та космічна геодинаміка; фізика Сонця й тіл Сонячної системи; фізика й еволюція зір і галактик; фізика космічної плазми; астрономічне та космічне приладобудування.

CASRE

Центр аерокосмічних досліджень Землі

Центр спеціалізується на зборі та тематичній інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), обробленні аерокосмічних зображень та підготовці геоінформаційних продуктів.

GNAS

Інститут геофізики НАН України

Інститут проводить дослідження глибоких структур земної кори і верхньої мантії, прогнозує поклади корисних копалин із застосування геофізичних методів.

IGU

Iнститут географії НАН України

Дослідження з теорії та методики досліджень географічних аспектів взаємодїї Суспільства із Природою та її наслідків з метою визначення напрямів розвитку регіонів і здійснення еколого-географічного районування території України.

ДСП "Чорнобильська АЕС"

ДСП "Чорнобильська АЕС"

ДСП ЧАЕС створено на базі Чорнобильської АЕС відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2000 року №1084/2000 і Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 року №399. Нове підприємство було зареєстровано 11 червня 2001 року. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП ЧАЕС) - підприємство зі зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему, засноване на державній власності і підпорядковане Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 підприємство призначене експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок Чорнобильської АЕС на етапі зняття їх з експлуатації та подолання наслідків запроектної аварії, а також установок для поводження з радіоактивними відходами та сховищ для їх тимчасового зберігання згідно з діючим законодавством України.

м. Славутич, Київська область, Україна

м. Славутич, Київська область, Україна

Славутич - молоде (від 1988 року) місто у Київській області України, де проживають переважно переселенці після Чорнобильської катастрофи, зокрема, персонал, що обслуговує Чорнобильську АЕС. Місто має статус особливої економічної зони. Міська влада особливу увагу приділяє питанням розбудови Славутича за моделлю сталого розвитку з урахуванням необхідності диверсифікації економіки міста в умовах знятої з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Центральна геофізична обсерваторія

Центральна геофізична обсерваторія

Обсерваторія є найстарішою організацією в системі гідрометслужби України, в якій зберігаються матеріали гідрометеорологічних спостережень з середини ХІХ століття.

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Державна науково-дослідна установа “Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” надає експертні, інжинірингові та науково-технічні послуги в галузі безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу на всіх етапах їх життєвого циклу, здійснює науково-дослідницьку діяльність на території Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, а також бере участь у спеціальному державному моніторингу національних і міжнародних проектів в галузі ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.

Технічна підтримка

Spark

Науковий парк «Київська політехніка»

Науковий парк «Київська політехніка» спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва та впровадження високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів, прискорення інноваційного розвитку економіки України.

URAN

Українська досліднцицька та академічна мережа

УРАН забезпечує установи, організації та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей.

HPCC

Центр суперкомп’ютерних обчислень КПІ ім. Ігоря Сікорського

Центр суперкомп’ютерних обчислень визначає основні напрями, здійснює керівництво і координацію робіт із колективного використання багатопроцесорної кластерної обчислювальної платформи, мережних та інформаційних технологій в наукових дослідженнях університету і України в цілому шляхом впровадження Грід технологій (Grid Computing) в існуючі локальну мережу КПІ ім. Ігоря Сікорського і Національну українську науково-освітню мережу УРАН.