HPCC

Центр суперкомп’ютерних обчислень КПІ ім. Ігоря Сікорського

Центр суперкомп’ютерних обчислень визначає основні напрями, здійснює керівництво і координацію робіт із колективного використання багатопроцесорної кластерної обчислювальної платформи, мережних та інформаційних технологій в наукових дослідженнях університету і України в цілому шляхом впровадження Грід технологій (Grid Computing) в існуючі локальну мережу КПІ ім. Ігоря Сікорського і Національну українську науково-освітню мережу УРАН.