CASRE

Центр аерокосмічних досліджень Землі

Центр спеціалізується на зборі та тематичній інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), обробленні аерокосмічних зображень та підготовці геоінформаційних продуктів.