Iнститут географії НАН України

РуденкоIнститут географії НАН України започатковано створенням у 1964 році Сектору географії при Інституті геологічних наук Академії наук УРСР.
У 1970 році його перетворено на Відділення географії Інституту геофізики АН УРСР.
Статус Інституту установа одержала в 1991 році.

Очолює Інститут член-кореспондент НАН України Леонід Григорович Руденко.

Основні напрямки наукових досліджень:

  Атлас
 • Теорія та методика досліджень географічних аспектів взаємодїї Суспільства із Природою та її наслідків з метою визначення напрямів розвитку регіонів і здійснення еколого-географічного районування території України.
 • Дослідження стану і зміни сучасних і давніх ландшафтів та їхніх компонентів.
 • Розробка географічних основ збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку регіонів України.
 • Картографічні дослідження особливостей змін ландшафтів, територіальної організацїї господарства, розміщення населення і наслідків взаємодії Суспільства і Природи.
 • Створення Національного атласу України та інших картографічних творів.

Прикладні напрями досліджень:

 • Геоморфологічне та палеогеографічне обгрунтування пошуку деяких видів корисних копалин, будівництва господарських об’єктів тощо.
 • Ландшафтно-геохімічне обгрунтування заходів щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
 • Природничо- та суспільно- географічне обгрунтування раціонального природокористування в регіонах України.
 • Виявлення регіональних закономірностей організації населення, особливостей його динаміки демо- та урбоекологічних умов проживання; просторових особливостей життєдіяльності людей.
 • Опрацювання напрямів трансформації структури виробництва регіонів України.
 • Географічна експертиза проектів, екологічних ситуацій тощо.
 • Розробка змістовної частини ГІС України (структура, банк даних природних і соціально-економічних ресурсів, явищ та об’єктів), а також питань автоматизованого складання карт різних масштабів.

Інститут видає «Український географічний журнал».

В Інституті географії працює 87 співробітників, в тому числі 9 докторів і 22 кандидатів наук.
У структурі Інституту 6 відділів: ландшафтознавства, геоморфології, палеогеографії, суспільно-географічних досліджень, регіональних еколого-географічних проблем та географії транспорту, картографії. Установа має комплексний географічний стаціонар і бібліотеку, що налічує понад 30 тис. друкованих та 1 тис. рукописних праць у галузі географії, екології та інших наук.

Інститут має аспірантуру (навчаєтъся 16 аспірантів і здобувачів) та дві спеціалізовані ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій з чотирьох географічних спеціальностей.


Директор: Руденко Леонід Григорович, академік НАН України
Адреса: Україна, м. Київ, 01034, вул. Володимирська, 44
Тел.: (+380 44) 234 6193
Факс.: (+380 44) 234 3230
E-mail: rudenko@geogr.freenet.kiev.ua