Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України

Науковий центр аерокосмічних досліджень ЗемліНауковий центр аерокосмічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) було створено в 1992 році згідно з рішенням Президії Національної академії наук України як самостійну юридичну особу при Інституті геологічних наук НАН України.

Директор ЦАКДЗ — член-корреспондент НАН Украины Вадим Іванович Лялько.

Центр спеціалізується на зборі та тематичній інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), обробленні аерокосмічних зображень та підготовці геоінформаційних продуктів. Досліджуються процеси енергомасообміну в геосистемах та їх вплив на фізико-хімічні та біологічні механізми, які відповідають за формування спектрального відгуку природних об’єктів та дуже чутливі до дії різних природних та антропогенних факторів. Розробляються моделі формування узагальнених спектральних портретів природних об’єктів, встановлюються та оцінюються їх зв’язки з характеристиками та властивостями навколишнього середовища. На базі спектральних моделей розробляються нові методи і технології збору та тематичного оброблення даних ДЗЗ.

Основні напрямки досліджень:

 • Оцінювання та менеджмент природних ресурсів:
  1. Деталізація геологічної структури територій (вивчення активних екзогенних процесів, виявлення та локалізація активних розломних зон).
  2. Оцінювання територій та шельфової зони з метою пошуку родовищ нафти та газу.
  3. Визначення вологості ґрунтів та рівня ґрунтових вод, пошук підземних водних резервуарів.
  4. Оцінювання стану та картування лісових угідь.
 • Екологічний моніторинг навколишнього середовища:
  1. Оцінювання морських акваторій та внутрішніх водоймищ (оперативне виявлення розливів нафти та нафтопродуктів на водній поверхні, оцінювання еколого-санітарного стану та якості води в водоймищах, виявлення промислових забруднень, контроль розподілу суспендованих речовин та зелених водоростів та інше).
  2. Виявлення та моніторинг витоків з нафто-, газо-, водопроводів та систем гарячого водопостачання.
  3. Оперативний моніторинг паводків, підтоплень, заболочування, лісових пожеж та інших природних катастроф.
  4. Оцінювання територій, забруднених важкими металами, радіонуклідами, пестицидами та іншими токсичними речовинами.
  5. Вивчення міських агломерацій (динаміки розвитку та забудови міста, антропогенного впливу промисловості на довкілля).
 • Застосування даних ДЗЗ в сільському господарстві:
  1. Інвентаризація посівів.
  2. Оцінювання стану сільгоспугідь (фенологічні спостереження, забезпеченість посівів мінеральним добривом, вологою, визначення біомаси та продуктивності).
  3. Прогнозування врожаю.
 • Теоретичне обґрунтування і оцінювання ефективності методів та технологій ДЗЗ на основі системного аналізу:
  1. Формування оптимальної структури бортових аерокосмічних комплексів для вирішення задач ДЗЗ.
  2. Оцінювання ефективності бортових та наземних аерокосмічних комплексів ДЗЗ.
 • Інформаційне та алгоритмічне забезпечення робіт з ДЗЗ:
  1. Застосування геоінформаційних технологій в ДЗЗ.
  2. Розроблення алгоритмічного забезпечення автоматизованої інтерпретації багатоспектральних аерокосмічних зображень для вирішення тематичних задач дистанційного зондування.
  3. Наукове обґрунтування та гармонізація понятійно-нормативної бази у галузі ДЗЗ.

Центр визнано Національною академією наук України та Національним космічним агентством України головною організацією з комплексної розробки науково-методичних основ аерокосмічного зондування Землі для дослідження природних ресурсів і екологічного моніторингу. З цього наукового напряму Центр працює разом з іншими вітчизняними установами та організаціями.

ЦАКДЗ — перша в Україні наукова організація, яку було прийнято в європейську асоціацію лабораторій дистанційного зондування (EARSeL). Центр має розвинені міжнародні зв’язки, активно співпрацює з європейським космічним агентством (ESA), космічними агентствами Німеччини (DARA-DLR), Франції (CNES), Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA), а також з багатьма іншими закордонними установами і організаціями.

Організаційно ЦАКДЗ складається з 5 відділів: енергомасообміну в геосистемах; аерокосмічних досліджень в геології; аерокосмічних досліджень в геоекології; системного аналізу; геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі.

На сьогодні загальна кількість працівників Центру становить близько ста осіб, з них 2 члени-кореспонденти НАН України, 5 докторів та 24 кандидати наук.


Директор: Лялько Вадим Іванович, член-кореспондент НАН України
Адреса: Україна, м. Київ, 01601, МСП, вул. Олеся Гончара, 55-Б
Тел.: (+380 44) 486 9405, 482 0166
Факс: (+380 44) 486 9405, 482 0166
E-mail: casre@casre.kiev.ua
Web: www.casre.kiev.ua