Інститут геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна

Інститут геофізики НАН України ім. С.І. СубботінаІнститут геофізики НАН України (ІГФ) створено 23 грудня 1960 р. в м. Києві в результаті об’єднання геофізичної лабораторії і магнітної станції Інституту геологічних наук АН УРСР, геофізичних відділів і станцій Інституту геології і геохімії корисних копалин АН УРСР і Сейсмічного сектора АН УРСР з метою концентрації досліджень в галузі теоретичної, експериментальної і прикладної геофізики.

Засновником і першим директором Інституту (з 1960 по 1976рр.) був видатний геофізик, академік АН УРСР С.І.Субботін. Йому належить головна роль в розвитку основних напрямків геофізичної науки на України. В пам’ять про С.І.Субботіна Інституту геофізики присуджено у 21 квітня 1978 року його ім\'я. У 1998 р. в НАН України було засновано премію імені С.І.Субботіна.

З 1976 р. по 1991 рік Інститут очолював видатний геофізик академік НАН України А. В. Чекунов, який вніс вагомий вклад у подальший розвиток і посилення наукового авторитету Інституту. З ім’ям академіка А. В. Чекунова пов’язано зародження і реалізація крупного наукового напрямку в вивчені території України і суміжних регіонів — комплексного дослідження глибинної будови літосфери Землі методами глибинної геофізики.

З грудня 1991 року Інститут геофізики очолює академік НАН України Старостенко Віталій Іванович.

В структурі Інституту — 12 наукових відділів, наукова бібліотека, 4 дослідно-методичні партії, геофізична експедиція та мережа сейсмологічних і геофізичних станцій: «Сімферополь», «Алушта», «Ялта», «Феодосія», «Севастополь», «Львів», «Ужгород», «Міжгір’я», «Косів», «Київ» (всього 34 станції). В Інституті працює 558 осіб, з них докторів наук — 28, професорів — 6, кандидатів наук — 73. До складу Інституту також входять: Відділення геодинаміки вибуху (м. Київ), Карпатське відділення (м. Львів), Полтавська гравіметрична обсерваторія (м. Полтава).

Основні напрямки діяльності:

  • Вивчення тектоніки, структури, геодинаміки та еволюції континентальної і океанічної літосфери.
  • Побудова тривимірних комплексних геофізичних і петрофізичних моделей геологічних структур з метою прогнозу корисних копалин.
  • Розробка технологічних автоматизованих систем обробки і інтерпретації геофізичної інформації.
  • Геофізичні дослідження навколишнього середовища з метою прогнозування сейсмічної небезпеки та інших загрозливих природних явищ.

Наукові дослідження ІГФ по вивченню глибинної будови території України і колишнього СРСР одержали міжнародне визнання. Вчені Інституту брали активну участь у вивченні земної кори і верхньої мантії Центральної і Південно-Східної Європи, Паміро-Гімалайського регіону, Індії; у виконанні міжнародних програм і проектів: EUROPROBE, EUROBRIDGE, DOBRE, IRIS, PANCARDI, INTAS, CEMES, геофізичних дослідженнях Світового океану, та в антарктичних дослідженнях на станції «Академік Вернадський».

Інститут координує геофізичні дослідження в районах розташування ЧАЕС, РАЕС, ХАЕС. та проведення сейсмічного районування південного заходу України.

Інститут видає «Геофизический журнал». Від 1981 по 2000 рік включно «Геофизический журнал» перевидавався англійською мовою відомою фірмою «Gordon and Breach Science Publishers Ltd» (Великобританія).

Інститут співпрацює з зарубіжними установами: США, В’єтнаму, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Туреччини, Молдови, Росії і Білорусі.

В Інституті здійснюється підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, працює спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Співробітниками Інституту одержано: Державні премії УРСР в галузі науки і техніки (1972, 1984рр.), Премії ім. В.І. Вернадського АН УРСР (1975, 1993рр.), Медаль Академії наук УРСР з премією для молодих вчених (1979р.), Державні премії України в галузі науки і техніки (1995, 1996, 2001, 2005рр.), Премію ім. С.І.Субботіна НАН України (2002р).
В інституті працювали видатні науковці: І.Балабушевич, В.Головцин, З.Крутиховська, І.Попов, В.Соллогуб, С.Субботін, О.Харитонов, А.Чекунов та інші.


Директор: Старостенко Віталій Іванович, академік НАН України
Адреса: Україна, м. Київ, 03680, проспект Академіка Палладіна, 32
Тел.: (+380 44) 424 0112
Факс: (+380 44) 450 2520
E-mail: earth@igph.kiev.ua
Web: www.igph.kiev.ua