IASA

Інститут прикладного системного аналізу

Навчально-науковий комплекс «ІПСА» реалізує концепції інтеграції науки і освіти з метою проведення в Україні передових наукових досліджень та цільової підготовки висококваліфікованих кадрів для НАН України та інших галузей народного господарства у сфері прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних наук.