Атлас сталого розвитку

Зображення

Атлас сталого розвитку регіонів України є одним з інструментів підтримки прийняття управлінських рішень на основі аналізу територіальних відмінностей в регіональному розвитку території України. Використання картографічних даних дозволяє оцінити територіальний розподіл отриманих показників та виявити просторові тренди в їх розподілі. Атлас створено на основі концепції атласної інформаційної системи, яка реалізується в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку. Вона передбачає організацію геопросторової бази даних та створення і публікацію на її основі системи електронних інтерактивних карт засобами Інтернету.