Національний атлас України

Національний атлас України Національна академія наук України презентує Національний атлас України (Атлас)  — новий інформаційний твір, в якому інтегровано сучасні знання про державу.

Його вихід у світ безумовно важлива подія в суспільному і науковому житті. Він узагальнює величезну за обсягом просторову інформацію, надає різноманітні відомості з історії, природного середовища, населення та економіки України — великої незалежної європейської держави.

В Атласі послідовно і взаємопов’язано висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.

Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.

Виданням Атласу поліпшуються можливості для ознайомлення країн світу та Європи з Україною, поглиблення інтегративних процесів, а також зміцнення позицій нашої держави у міжнародному співтоваристві.

Важливою є роль Атласу для розвитку самої науки. У ньому на картографічному матеріалі відображено новітні результати фундаментальних досліджень про природу і суспільство. Завдяки аналізу і синтезу закладених у ньому відомостей розкриваються концептуальні та інформаційні «білі плями» щодо окремих важливих проблем.

Атлас органічно поєднує шість тематичних блоків: загальна характеристика, історія, природні умови та природні ресурси, населення та людський розвиток, економіка, екологічний стан природного середовища.

Основна частина інформації подається у вигляді тематичних карт, додаткова інформація та коментарі — за допомогою графіків, діаграм, пояснювальних текстів та фотографій.

Атлас розроблено в Національній академії наук України відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2001 р. «Про Національний атлас України» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. «Про затвердження програми підготовки та видання Національного атласу України». Тематичне наповнення карт забезпечено фахівцями інститутів НАН України за участю представників вузів та відповідних міністерств і відомств. Науково-методичний супровід даного видання здійснював Інститут географії НАН України.

Національний атлас України значно розширить інформаційну базу держави і сприятиме її інтеграції в світовий інформаційний простір.

Голова редакційної колегії
Національного атласу України
Президент
Національної академії наук України
академік НАН України
Б.Є. ПАТОН
Керівник Програми підготовки та видання
Національного атласу України,
перший віце-президент —
головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П. ШПАК

Для доступу до Національного атласу України натисныть тут.