Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

2021

Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

Report preview image

У дослідженні через обчислення спеціально розробленого індексу проаналізовано стан енергетичної незалежності та складових, що її визначають, для країн і регіонів світу з початку 21-го сторіччя. Досліджено зміни, що відбулися на глобальних ринках світу в останні роки, які обумовлені виникнення та поширення глобальної енергетичної кризи. Виконано аналіз реального стану енергетичного сектору України як фундаментальної складової національної економіки та безпеки. Досліджено механізм розгортання та наслідки кризи для економіки та безпеки країн ЄС та України. На цій основі визначені можливі економічні та безпекові загрози для України. Проведено Дельфі-дослідження головних кластерів енергетичного сектору країни, визначено пріоритетність вкладу кожного з них в загальне зростання економіки і безпеки України. Сформульовано важливі характеристики енергетичного сектору, на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Виконано комплекс робіт з Форсайту (передбачення) сукупності можливих сценаріїв розвитку енергетичного сектору України, з яким Україна була б спроможною забезпечити власну енергетичну незалежність на часових горизонтах до 2025 і 2030 років.