Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

2018

Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

Report preview image

Проведено узагальнення та формалізацію підходів до визнання C-хвиль глобальних системних конфліктів з використанням великих історичних даних та запропоновано загальну концепцію опису та інтерпретації цих хвиль. На основі інтелектуального аналізу великих даних про конфлікти, що мали місце з 750 В.C. до теперішнього часу проаналізовано та виявлено їх загальний характер. Зроблено спробу передбачити наступний глобальний конфлікт, названий конфліктом XXI століття. Проаналізовано його природу та основні характеристики. Сформульовано гіпотези про метричний зв’язок між глобальними періодичними процесами, а саме, між послідовністю 11-річних циклів сонячної активності, кондратьєвськими циклами розвитку глобальної економіки та процесом еволюційної структуризації сімейства C-хвиль глобальних світових конфліктів. Зроблено спробу передбачити ці процеси в XXI столітті за допомогою метричного підходу. Побудовано та проаналізовано можливі сценарії розвитку конфлікту XXI століття. Робота призначена для науковців та практичних працівників у галузі національної безпеки, державного управління та сталого розвитку.