Організації сталого розвитку

06.10.2011

Організації сталого розвитку

  • Проф. Збігнєв Бохняш – Від проектування установ до їх впровадження та оцінки їх впливу на сталий розвиток: приклади для країн Центральної Європи.

    Проф. Збігнєв Бохняш, запрошений професор в Evans School of Public Affairs університету Вашингтону, і знаходиться в НТУУ "КПІ" в якості запрошеного лектора за програмою Фулбрайта.