Згуровський Михайло Захарович

Згуровський Михайло Захарович

Зображення

Народився 30 січня 1950 р.

Бібліографія

Профіль LinkedIn

Президент

Фахівець у галузі кібернетики, системного аналізу, інтелектуального аналізу великих даних, теорії прийняття рішень. Доктор технічних наук (1984), професор (1985), академік НАН України та НАПН України (обидва — 1995), член Президії НАН України з 1996 року, член-кореспондент Австрійської академії наук (2022). Заслужений діяч науки і техніки України (2000). Тричі лауреат державних премій УРСР (1990) та України (1999, 2005) в галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України імені В.М. Глушкова (1994), В.С. Михалєвича (2004) та С.О. Лебедєва (2020).

Михайло Захарович Згуровський народився в с. Скала-Подiльська (нині смт) Борщівського р-ну Терноп. обл. Закінчив Київський політехнічний інститут (1975), де й працює відтоді (нині Національний технічний університет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського): від 1987 — професор кафедри технічної кібернетики, 1988—92 — проректор з навчальної, роботи, від 1992 — ректор. Водночас 1996—2015 – директор, а від 2015 – науковий керівник Інституту прикладного системного аналізу МОН України та НАН України. Міністр освіти України (1994—1999).

М. Згуровський є відомим вченим у галузі кібернетики, системного аналізу, інтелектуального аналізу великих даних, теорії прийняття рішень. Ним узагальнені базові положення теорії системного аналізу, закладені основи системної математики, запропоновано новий похід до теорії екстремальних задач для нелінійних операторних, диференціально-операторних рівнянь та включень, варіаційних нерівностей. Найбільш відомі застосування результатів його наукових досліджень належать до галузі математичної геофізики, геоінформатики, соціально-економічних проблем сучасного суспільства.

У його науковій школі підготовлено 12 докторів і понад 50 кандидатів наук. Він є автором 52 винаходів, автором і співавтором понад 820 наукових праць, 38 монографій і підручників, виданих у Німеччині, Польщі, Японії, Китаї, Україні та інших країнах світу.

Під науковим керівництвом М. Згуровського в Україні створено Інститут прикладного системного аналізу Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток», який спеціалізується в галузі геоінформатики в розрізі глобального моделювання процесів сталого розвитку та оцінювання глобальних загроз для безпеки і якості життя людей.

М. Згуровський – член багатьох українських і зарубіжних наукових товариств. Національний представник наукового Комітету Cвітової системи даних (WDS, Париж, Франція), член правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), національний представник України в Міжнародній науковій раді (ISC, Париж, Франція), національний представник Комітету з даних в науках і технологіях (CODATA, Париж, Франція), член комітету керуючих ЮНЕСКО за програмою сталого розвитку в освіті.

За досягнення в галузі науки, освіти та розвитку міжнародного співробітництва Михайло Згуровський удостоєний державних нагород України (повний кавалер Ордена «За заслуги»), Італії, Естонії, В'єтнаму, Польщі, Франції, Японії, Китаю, нагород Польського наукового товариства. Він є членом редколегій низки вітчизняних і зарубіжних наукових журналів, головним редактором журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» Національної академії наук України.