Круглий стіл «Екологія людини – родини – країни»

22.11.2018

22 листопада в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося засідання круглого столу «Екологія людини – родини – країни», організованого Громадською організацією «Рада з екологічної безпеки», Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Організатори круглого столу винесли на розгляд учасників цілу низку питань, як-от: розробка та реалізація програм екологічного спрямування у різних сферах життєдіяльності країни; просування ідей сталого розвитку та їх практична імплементація; запровадження дієвої системи контролю за здійсненням екологічної експертизи проектів та виконанням у повному обсязі запланованих екологічних заходів і робіт; використання геоінформаційних систем та даних супутникових спостережень як основи для аналізу екологічної стану та моніторингу довкілля; сприяння створенню та впровадженню інформаційно-технічних засобів для збирання, обміну та спільного використання даних з метою підтримки обґрунтованого прийняття рішень; активізація співпраці зі світовою спільнотою екологічного спрямування тощо.

Не останнє місце серед них займали й питання впровадження новітніх технологій відповідного напряму та сприяння їхньому ширшому впровадженню в життя. Над розв’язанням проблем збереження довкілля та впровадження у життя «чистих» та ресурсозберігаючих технологій активно працюють і науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського, які представили на засіданні результати своєї роботи. Таких в університеті чимало.

«У нас працює шість факультетів та інститутів, в яких діють вісімнадцять наукових шкіл, безпосередньо дотичних до екологічної тематики. Серед найбільших напрямів – ресурсозбереження і захист довкілля, відновлювальна енергетика, сучасні методи водопідготовки та водоочищення, контроль і зниження викидів в атмосферу, екологічний моніторинг засобами дистанційного зондування Землі, екологічне здоров’я», – сказав ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський. Він також розповів про наукові школи з цих напрямів, створені на факультетах і в інститутах університету. Докладніше про їхні дослідження та розробки поінформували учасників круглого столу представники підрозділів університету.

Значну увагу учасники круглого столу приділили вирішенню енергетичних проблем держави й реалізації проектів у галузі відновлювальної енергетики. Один з найвідоміших фахівців нашої країни у галузі гідроенергетики Герой України Семен Поташник зауважив, що одним із важливих завдань, над яким мають сьогодні працювати вітчизняні енергетики, є використання енергії малих річок, і запропонував внести це питання до числа пріоритетів діяльності Ради з екологічної безпеки та виступити координатором діяльності різноманітних відомств і організацій енергетичного профілю у цьому напрямі.

Серед інших нагальних питань, що їх обговорювали учасники круглого столу, було нормативно-правове забезпечення екологічної діяльності, здоров’я студентської молоді, перспективи розвитку космічної галузі України і використання її потенціалу для потреб екологічної галузі та інші.

Задля забезпечення постійної ефективної співпраці ректор КПІ ім. ігоря Сікорського Михайло Згуровський, директор Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Костянтин Єфремов та Голова ГО «Рада з екологічної безпеки» Сергій Орєхов підписали меморандум про співробітництво.