27.04.2010

27.04.2010

  • Мацукі Йошіо – Зовнішні витрати як індикатор сталості електрогенеруючих систем.
    В дослідженні застосовується аналіз шляхів впливу для визначення зовнішніх витрат виробництва електроенергії з викопних енергоресурсів в Україні. За допомогою комп'ютерної програми SimPact та методики “Willingness to Pay” були розраховані зовнішні витрати від впливу викидів теплоелектростанцій на захворюваність та смертність населення на прикладі Трипільскої теплоелектростанції в м. Українка. На основі отриманих результатів було сформульовано рекомендації щодо внесення вартості зовнішніх витрат в ціну на електроенергію, отриману в результаті спалювання викопних енергоносіїв в Україні.
  • Шукаєв Сергій – Перспективи участі НТУУ «КПІ» в міжнародних проектах та програмах (FP7, Tempus, Erasmus Mundus etc.).
    В доповіді буде надано короткий опис найважливіших міжнародних наукових та освітянських програм, проаналізовано поточну ситуацію щодо участі НТУУ «КПІ» у міжнародних проектах та програмах, запропоновано заходи для активізації участі НТУУ «КПІ» у міжнародних проектах та програмах, розглянуто алгоритм подання заявок на конкурс.