11.06.2010

11.06.2010

  • Болдак Андрій – Методологія конструювання інтегральних показників.
    У доповіді розглядаються питання, пов'язані з побудовою інтегральних показників, які використовуються для загальної оцінки об'єктів на ранніх стадіях системного аналізу. Мета дослідження полягає в підвищенні адекватності такої оцінки за рахунок розробки методів обчислення вагових коефіцієнтів за наявності початкових даних, властивих раннім стадіям системного аналізу предметної області. Сформульовано загальну процедуру побудови інтегрального показника, проаналізовано і запропоновано нові методи попередньої обробки даних, пов'язані з їх індивідуальним нормуванням. Запропоновано методи обчислення вагових коефіцієнтів в умовах відсутності або часткової наявності експертних оцінок для досліджуваних об'єктів або вагових коефіцієнтів початкових показників.
  • Олексюк Богдан – Метод та засоби розробки компонентів для інтеграції гетерогенних інформаційних систем.