01.07.2010

23.09.2010

  • Войтко Сергій – Підходи до визначення рівня загроз за економічним виміром сталого розвитку.
    У доповіді розглядаються питання, що пов'язані з методикою побудови моделей визначення рівня загроз за економічним виміром сталого розвитку. Приводиться обґрунтування стосовно використання того чи іншого набору даних для визначення кожної загрози. Розглядається математичний апарат розрахунку того чи іншого показника загрози. Приведені попередні обчислення рівня загроз для адміністративно-територіальних одиниць України. Запропоновано підхід до визначення комплексного рівня загроз для регіону.
  • Олександер Теодор Нарбут – Сучасна класична ТРІЗ (TRIZ) - наука про еволюцію технічних систем.