11.10.2010

11.10.2010

  • Мельничеко Анатолій – Концептуальні засади та метрика оцінки загроз соціально-інституціонального виміру сталого розвитку регіонів України.
    В доповіді розглянуто авторський підхід до вимірювання загроз соціальної складової сталого розвитку. Автором наводяться різні підходи до визначення поняття "загроза сталому розвитку" та дається власна інтерпретація даного поняття, яка стала концептуальною основою подальшого вибору та вимірювань загроз сталому розвитку регіонів України. Крім того, автор ознайомлює з результатами оцінки загроз сталого розвитку України станом на 2008 рік.
  • Джигирей Ірина – Оцінювання екологічних загроз сталому розвитку регіонів України та модифікована методика визначення індексу екологічного виміру сталого розвитку.
    У доповіді розглядаються питання, пов'язані з методикою оцінювання рівня екологічних загроз сталому розвитку регіонів України. Приводиться обґрунтування структури екологічних загроз та алгоритми агрегування їхніх складових. Запропоновано модифіковану методику оцінювання екологічного виміру сталого розвитку регіонів України.
  • Оганесян Гаяне – Основні макроекономічні показники для оцінки фінансової стабільності.
    У доповіді розглядаються питання, пов’язані з відбором та аналізом найважливіших макроекономічних показників, які можуть використовуватись не тільки для оцінки стану та слабкостей фінансової системи, але й для попередження та прогнозування криз. Деякі з вищезазначених показників та їх важливість для аналізу фінансової нестабільності будуть детально розглянуті.