07.04.2011

07.04.2011

Сталий розвиток. Соціально-економічний перетин: місцевий та регіональний рівні

  • Собчак Є. – Sustainable social economy development of municipalities, county and regions in the light of cohesion policy of EU.
  • Згуровський М.З., Єфремов К.В., Пасічний О.М. – Роль Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку в наукових дослідженнях та освіті за напрямком "Сталий розвиток" в НТУУ "КПІ".
  • Панкратова Н.Д. – Наукові напрями діяльності Інституту прикладного системного аналізу.
  • Статюха Г.О. – Сталий розвиток: стан та перспективи в НТУУ «КПІ».
  • Макаренко О.С. – Нейромережеві моделі глобальних процесів у суспільстві та сталому розвитку.
  • Шульгіна Л.М. – Менеджмент в умовах сталого розвитку: мікро-, мезо-, макрорівні.
  • Гальчинський Л.Ю. – Стабілізація і регулювання ринку нафтопродуктів як елемент сталого розвитку.