30.05.2011

30.05.2011

Обчислення в багатовимірних просторах

  • Проф. Є.Є. Тиртишніков – Ефективні обчислення в багатовимірних просторах.
    Доповідь присвячено ТТ-алгоритмам як ефективним новим інструментам для стискання векторів та матриць. Зокрема зроблено огляд можливостей застосування даного класу алгоритмів до задач інтерполіяції та табуляції, точного та швидкого обчислення інтегралів, обробки зображень та сигналів, вирішення багатовимірних задач квантової хімії, оптимізації за пареметрами, стохастичних диференційних рівнянь.