Електричні провідники в надрах землі

Електричні провідники в надрах кори та верхньої мантії землі. Український щит.

В надрах континентальної земної кори виявлено значна кількість аномалій високої електропровідності, які визначаються характерними рисами – довжиною простягання (сотні та тисячі км), глибиною залягання покрівлі (10 – 15 км). Деякі аномальні структури тяготіть до зон сучасної тектонічної діяльності, областей субдукції літосферних плит, деякі - до шовних зон між блоками всередині кристалічних щитів.