Геомагнітна екологія

Запропоновано новий критерій екологічної збуреності геомагнітного поля Землі і розраховано його величини для планети в цілому та України зокрема. Виконаний для території України кореляційний аналіз отриманих величин з кількістю захворювань на грип і гострі респіраторні захворювання для періоду 1991—2002 рр. засвідчив суттєвий вплив на кількість захворювань людини грипом та ОРЗ.