Інтеграція української науки

22.01.2009

Наприкінці минулого року в Москві відбулася міжнародна нарада з питань співпраці Світових центрів даних (СЦД) Росії та України і реорганізації Системи світових центрів даних (World Data Center System) у Світову систему даних (World Data System). Ця нарада стала останньою ланкою на шляху остаточного визнання світовою науковою спільнотою українського Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку (http://wdc.org.ua), а ухвалене нею рішення про організацію на основі Світових центрів даних наших двох країн Східно-Європейського регіонального кластеру Світової системи даних – важливим кроком до створення єдиного інформаційного простору для збору, обробки, обміну та використання даних для наукових досліджень.

До складу новоствореного кластеру увійшли: СЦД з фізики твердої Землі та СЦД з Сонячно-Земної фізики, які функціонують на базі Геофізичного центру Російської академії наук (ГЦ РАН), Росія, Москва; СЦД з метеорології, СЦД з океанографії та СЦД по ракетах, супутниках та даних з обертання Землі, функціонування яких забезпечує Всеросійський науково-дослідницький інститут гідрометеорологічної інформації – Світовий центр даних (ВНДІГМІ-СЦД), Росія, Обнінськ; а також СЦД з геоінформатики та сталого розвитку, який працює на базі ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», Україна, Київ.

Нарада проходила 26 грудня 2008 року у Геофізичному центрі Російської академії наук. У її роботі взяли участь керівники Світових центрів даних та установ, що забезпечують діяльність СЦД в Росії та Україні. Серед них: М.З.Шаймарданов, директор ВНДІГМІ-СЦД, керівник СЦД з метеорології, голова наради; А.Д.Гвішіані, директор ГЦ РАН, координатор міжнародної групи з сертифікації СЦД; М.З.Згуровський, ректор НТУУ «КПІ», науковий керівник СЦД з геоінформатики та сталого розвитку; Н.О.Сєргєєва, керівник СЦД з фізики твердої Землі; Є.П.Харін, керівник СЦД з Сонячно-Земної фізики; О.О.Кузнєцов, керівник СЦД з океанографії; К.В.Єфремов, керівник СЦД з геоінформатики та сталого розвитку та інші.

Обговорювалися питання реорганізації російського сегмента Системи Світових центрів даних. Також учасники наради ознайомилися зі станом виконання поточних проектів, обговорили можливість створення геоінформаційної системи «Росія – Україна» та погодили конкретні кроки щодо її реалізації, питання уніфікації форматів даних та використання наявних публічних та наукових комп’ютерних мереж для обміну даними, у т.ч. URAN та GEANT, тощо.

Під час обговорення питань реорганізації Системи СЦД та створення Східно-Європейського регіонального кластера було організовано телеміст Москва (Росія) – Денвер (США), в якому взяли участь Жан-Бернард Мінстер (Jean-Bernard Minster) та Девід Кларк (David Clark), відповідно співголова та секретар Міжнародного перехідного комітету приведення Системи СЦД до Світової системи даних. Окрім того, було укладено договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між ГЦ РАН, ВНДІГМІ-СЦД та ННК «ІПСА». Від імені Інституту прикладного системного аналізу договір підписав директор ННК «ІПСА» М.З.Згуровський.

Систему Світових центрів даних було створено у 1957 році під егідою Міжнародної ради з науки (International Council for Science, ICSU). На сьогодні вона налічує близько 50 Світових центрів даних у 13 країнах світу. Українське відділення Світових центрів даних (УвСЦД) було створено в структурі ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» як відділення російських СЦД з Сонячно-Земної фізики та фізики твердої Землі на основі Договору про співробітництво та науковий обмін між Геофізичним центром Російської академії наук та ННК «ІПСА» рішенням Президії Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України та Геофізичного центру Російської академії наук від 3 квітня 2006 р. і отримало спрямування на збирання, збереження, обробку та репрезентацію даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Навесні 2008 року УвСЦД ініціювало процедуру сертифікації стосовно приєднання до Системи Світових центрів даних в якості повноправного члена, всі умови якої було успішно виконано. СЦД збирає всі доступні світові дані зі сталого розвитку, у тому числі й ті, що синтезуються в ході досліджень, які проводяться безпосередньо колективом ННК «ІПСА». Другий напрям – «геоінформатика» (фізика твердої землі; сонячно-земна фізика; океанографія; астрофізика; географія) – забезпечується аутентичними даними через мережу партнерів, з якими було укладено угоди про партнерство та науковий обмін. Серед них: Інститут геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна (ІГФ), Інститут географії НАН України (ІГ), Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України (НЦАКДЗ), Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Морський гідрофізичний інститут НАН України та ін.

Спільно з партнерами Світовий центр даних провадить ряд проектів, які вже дали певні результати, зокрема спільно з ІГФ проведено перший етап впровадження автоматизованої системи зберігання геофізичних даних з елементами публікації сейсмологічних даних, проводиться розробка рекомендацій з модернізації систем передачі та збереження сейсмологічних даних, розпочато процедуру вступу до міжнародних організацій IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) та ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology); спільно з НЦАКДЗ ведуться роботи зі створення набору моделей для розв’язання тематичних задач ДЗЗ з їх подальшою реалізацією на базі обчислювальних потужностей СЦД; спільно з ІГ триває розгортання та супроводження електронної версії Національного атласу України (2008 р., головні розробники Інститут географії НАН України та ТОВ «Інтелектуальні системи - ГЕО») на технічній базі СЦД, а також створення спільної науково-освітньої лабораторії просторових (географічних) баз даних та застосування геоінформційних систем тощо.

Окрім того, Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку залучено до виконання завдань Державної цільової програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006—2010 роки.


Інтеграція української науки

Інтеграція української науки