Українсько-канадський форум «Взаємодія вищих навчальних закладів, влади та бізнесу для забезпечення сталого розвитку суспільства»

30.10.2014

30 - 31 жовтня 2014 року Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку взяв участь у роботі Українсько-канадського форуму «Взаємодія вищих навчальних закладів, влади та бізнесу для забезпечення сталого розвитку суспільства», який проходив на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». З канадської сторони в роботі форуму взяла участь делегація Університету міста Вінніпег, яка була представлена віце-президентами університету на чолі з Нейлом Беснером, та представники посольства на чолі з послом Канади в Україні Романом Ващуком.

З української сторони роботу форуму очолив ректор НТУУ «КПІ», академік НАНУ, професор Згуровський Михайло Захарович. В роботі форуму також взяли участь президент Київської школи економіки Логуш Юрій Омельянович, делегати від Української спілки промисловців і підприємців, Державного агентства екологічних інвестицій України.

Під час роботи форуму було розглянуто широкий спектр науково-технічних напрямів підтримки сталого розвитку та обміну досвідом з канадськими колегами. Особливу увагу привернула тематика розвитку «зеленого кампусу» та енергозбереження, в якій Університет міста Вінніпег досяг найбільших результатів.

Співробітники СЦД НТУУ «КПІ» виступили на форумі з низкою пленарних та секційних доповідей, які презентували наукові розробки Центру в економічній, екологічній та соціальній сферах сталого розвитку, математичному моделюванні показників сталого розвитку, геоінформатиці. В результаті роботи форуму було відзначено спільність українсько-канадських підходів до проблематики сталого розвитку та необхідність подальшого поглиблення співпраці у цьому напрямі.


1

1