Розпочато серію сучасних навчальних посібників з геоінформатики

27.03.2017

Розвиток сучасних інформаційних технологій потребує постійного оновлення навчальних курсів та програм. Зокрема, напрям інфраструктури просторових даних та геоінформаційних технологій в Україні недостатньо забезпечений сучасною україномовною навчальною літературою. Тому вихід в світ двох навчальних посібників в сфері геоінформаційних технологій в ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» є важливою подією не тільки для КПІ ім. Ігоря Сікорського, але всієї української наукової та освітньої спільноти в цій галузі. Розробка навчальних посібників була спільно здійснена канадськими та українськими фахівцями в рамках проекту технічної підтримки «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання». Обидва навчальні посібники отримали рекомендацію Методичної ради та гриф Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перший посібник: Магваір Б., Пашинська Н.М, Даценко Л.М., Говоров М., Путренко В.В. Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та прикладні знання про геоінформаційні системи та технології, які є базисом для подальшого успішного опанування сфери геоінформаційних технологій та ГІС. Особлива увага надається зв’язку між геоінформаційними технологіями та інфраструктурою просторових даних, яка є однією із основних складових розвитку сучасного інформаційного суспільства.
Другий посібник: Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та прикладні знання про структуру та використання баз геоданих. Розглянуто основи загальної теорії баз даних, реляційної та об’єктно-реляційної моделей, основні положення міжнародних стандартів щодо SQL-доступу до баз геопросторових даних, а також подано методичні вказівки та практичні вправи стосовно структури бази геоданих ESRI.
Всього заплановано розробка шести навчальних посібників, відповідно до числа навчальних курсів, які впроваджено. Навчальні посібники доцільно використовувати у навчальному процесі при підготовці технічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також курсах підвищення кваліфікації державних службовців в галузі землеустрою, геодезії, картографії та інформаційних технологій.
Ці матеріали успішно використовуються фахівцями СЦД при підготовці слухачів канадсько-української навчальної програми в галузі геоінформаційних технологій.

Image Image