Роботу Світового центру даних висунуто від України для участі в наступному етапі конкурсу Нобелівського фонду сталого розвитку

20.02.2019

20 лютого 2019 року під головуванням академіка Б. Є. Патона відбулося засідання Національного номінаційного комітету України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку.

Комітет розглянув результати експертизи робіт, висунутих від організацій і вчених України для участі в національному етапі першого конкурсу 2018-2019 років на премію Нобелівського фонду сталого розвитку, зокрема, від Інституту кібернетики НАН України, від Харківського національного університету радіоелектроніки та ін.

Після розгляду та обговорення результатів експертизи Комітет ухвалив висунути від України для участі у наступному етапі експертного розгляду конкурсу проект Світового центру даних: “Розробка он-лайн платформи системного аналізу і сценарного планування сталого розвитку країн і регіонів світу в контексті якості та безпеки життя людей”.

Метою даного проекту є підтримка прийняття стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку країн і регіонів світу за умов значної невизначеності даних та негативного впливу сукупності загроз і ризиків економічного, екологічного і соціального характеру. Наукова значущість роботи полягає у створенні сукупності нових моделей і методів опису великих соціально-економічних систем, алгоритмів та процедур обробки та системного узгодження великих масивів даних різної природи з метою розрахунку множин головних індексів та індикаторів сталого розвитку цих систем, методів сценарного планування для передбачення їх поведінки на різних часових горизонтах, системного аналізу впливу сукупності головних загроз, що діють на вказані системи.

Інформація про засідання Національного номінаційного комітету України буде представлена також на його сайті за адресою https://nobelsd.kpi.ua.

Image