ФОРСАЙТ COVID-19 KИЇВ

Дата публікації 09.04.2020

Світовий цент даних «Геоінформатика і сталий розвиток» надає результати  експрес-дослідження розповсюдження пандемії коронавірусу в м. Києві, як в одному із найбільш вражених регіонів України. 

Дослідження ґрунтувалися на використанні відкритих даних геокодування адрес проживання хворих на COVID-19 та на відкритих даних МОЗ України:   

Виходячи з кількості адрес громадян, які інфіковані коронавірусом (161), дослідники висловили припущення, що за однією адресою можуть проживати в середньому 2 інфіковані людини. Таким чином, станом на 8 квітня 2020 року в м. Києві за неофіційними даними (Інтернет-портал Gazeta.ua) могло бути інфіковано приблизно 320 громадян, що незначно відрізняється від офіційних цифр – 294 (похибка не перевищує 8%).

На основі використання вищезазначених даних (1) аналітиками Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» було виконано наступні дослідження:

1.    Визначено концентрацію хворих на території м. Києва та проведено класифікацію за рівнем небезпеки передачі захворювання на основі розрахунку матриці щільності хворих на 1 км2. Побудовано буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) – зона ризику для оточуючих (Рис.1).

Зображення

Рисунок 1. Розподіл хворих на території м. Києва (посилання)

2.    Визначено місця спалахів COVID-19 в м. Києві

При виконанні цього дослідження використовувалася щільність розподілу точок спалаху інфекцій за 10 класами щільності (Рис. 2). Найбільша щільність сягає 6 осіб/км2 на Печерську. Також виявлено зони високого ризику на правому березі – Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю сучасних забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. В зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов’язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.

Зображення

Рисунок 2. Концентрація спалахів COVID-19 в м. Києві (посилання)

3.    Визначено зони потенційного контакту з хворими людьми на основі аналізу загальної площі периметральної буферної полоси, шириною 1 км.

Це дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення, яке проживає на периметральній буферній полосі (по відношенню до інфікованих територій) шириною 1 км. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.

4.    Здійснено прогнозне моделювання подальшого поширення пандемії в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року.

Відповідно до відкритих даних (1) побудовано математичну модель для обчислення кількості людей, інфікованих коронавірусом в м. Києві:

Зображення

Розрахунки за моделлю (2) показують, що процес поширення коронавірусу в м. Києві до 22-23 квітня 2020 р. (26 день від дати реєстрації першого інфікованого в м. Києві - 16.03.2020р.) має експоненційний характер (має місце щодобовий приріст кількості інфікованих), а після цього (38 день від дати реєстрації першого інфікованого в м. Києві - 16.03.2020р.) він змінюється на лінійний (не відбувається зміни щодобового приросту кількості інфікованих). Окрім того, після 22-23 квітня 2020 р. має змінитися баланс з від’ємного на позитивний між кількістю летальних наслідків від коронавірусу і кількості вилікуваних людей (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи). Результати комп’ютерного моделювання наведені на рисунку 3 та в таблиці 1.

Зображення

Рисунок 3. Прогноз кількості інфікованих вірусом COVID-19 в м. Києві

Таблиця 1. Прогнозне моделювання кількості інфікованих на коронавірус в м. Києві

Дата Кількість днів від початку епідемії Кількість інфікованих Прогнозне моделювання за експоненційною та лінійною залежностями
16.03.2020 1 2  
17.03.2020 2 2  
18.03.2020 3 2  
19.03.2020 4 2  
20.03.2020 5 3  
21.03.2020 6 3  
22.03.2020 7 9  
23.03.2020 8 29  
24.03.2020 9 29  
25.03.2020 10 31  
26.03.2020 11 34  
27.03.2020 12 47  
28.03.2020 13 76  
29.03.2020 14 82  
30.03.2020 15 102  
31.03.2020 16 107  
01.04.2020 17 134  
02.04.2020 18 160  
03.04.2020 19 180  
04.04.2020 20 195  
05.04.2020 21 225  
06.04.2020 22 234  
07.04.2020 23 253  
08.04.2020 24 294  
09.04.2020 25 318  
10.04.2020 26   394
11.04.2020 27   448
12.04.2020 28   511
13.04.2020 29   582
14.04.2020 30   662
15.04.2020 31   754
16.04.2020 32   859
17.04.2020 33   978
18.04.2020 34   1113
19.04.2020 35   1268
20.04.2020 36   1444
21.04.2020 37   1644
22.04.2020 38
1872
23.04.2020 39
2132
24.04.2020 40   2427
25.04.2020 41   2723
26.04.2020 42   3019
27.04.2020 43   3315
28.04.2020 44   3611
29.04.2020 45   3907
30.04.2020 46   4203
01.05.2020 47   4499
02.05.2020 48   4795

З використанням ймовірнісної моделі прогнозу (2) побудовано карту появи нових коміркових зон зараження коронавірусом на основі вже зафіксованих випадків. Для кожної комірки моделі обраховується ймовірність появи нових інфікованих людей на основі аналізу випадків, які потрапили в її межі та сусідства з комірками з високими значеннями інфікованості. Яскраво червоний колір відповідає 95% довірчому інтервалу. Для комірок інших класів імовірність складає менше 95%. Сірий колір на карті визначає території з низькою ймовірністю, де поява нових інфікованих людей носить випадковий, складно передбачуваний характер. Розповсюдження прогнозованої кількості захворювань по території м. Києва наводиться на рис. 4.

Зображення

Рисунок 4. Просторове прогнозування поширення COVID-19 в м. Києві (посилання)

Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.

   

© World Data Center
    for Geoinformatics and Sustainable Development
    April 09, 2020