FORESIGHT COVID-19

ФОРСАЙТ COVID-19: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Дата публікації 09.05.2020

Це дослідження команда проєкту присвятила аналізу особливостей розповсюдження пандемії коронавірусу в регіонах України, враховуючи значну територіальну нерівномірність цього процесу на території країни, відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.

Виходячи з суттєвої неоднорідності та нестаціонарності процесів розповсюдження коронавірусу, їх стохастичної природи та високої волатильності, наявності так званих «важких хвостів» розподілів процесів розповсюдження COVID-19, для виявлення стійких трендів, було використано методи технічного аналізу часових рядів на основі базових індикаторів, зокрема, «zigzag» та «supertrend», які застосовуються для відстеження основних тенденцій та виявлення «торгових сигналів» на фондових ринках [1-3]. Ставилося завдання виявлення та аналізу тренду кількості нових інфікованих хворих в областях України, м. Києві та країні в цілому з поправкою на волатильність.

Вибір індикатору «supertrend» обумовлено тим, що він є одним із найкращих інструментів технічного аналізу для виявлення тренду на високоволатильних даних. Коли на вихідній кривій має місце зростаюча тенденція, значення індикатора «supertrend» знаходяться нижче за неї, відповідно, під час спадного тренду – значення цього показника знаходяться вище графіка вихідних даних. Перетин кривих індикатора і даних може означати закінчення, злам попередньої тенденції. Частий перетин цих кривих вказує на те, що явна тенденція у даних відсутня. Як і більшість технічних індикаторів, «supertrend» реагує на зміну тренду у даних з певним запізненням, проте на думку команди проєкту, ця властивість індикатора є суттєвою при відповіді на запитання «Чи залишився у минулому пік захворюваності?», і може бути розцінена як “обережність” відповідного висновку.

Індикатор «zigzag» поєднує найбільш значні локальні екстремуми на графіку даних і не чутливий до дрібних коливань. Цей індикатор зручно використовувати для аналізу попередніх коливань даних.

Результати досліджень наведено на рисунках (1-27) та у висновках.

1. Україна

 

Рисунок 1. Аналіз динаміки нових інфікованих хворих по Україні

Як бачимо з рис. 1, останній пік кількості нових виявлених хворих за день відбувся 22 квітня 2020 року. Спостерігається боковий рух графіка з тенденцією до спадання кількості нових виявлених хворих за день. При цьому, наявна висока волатильність.

Рисунок 2. Аналіз тренду між кількістю інфікованих хворих і кількістю одужавших людей

Рис. 2. Ілюструє поступове зменшення різниці між кількістю знову інфікованих хворих і кількістю одужавших людей в Україні. Можна вважати, що коли баланс між цими двома групами людей досягне від’ємних значень, пік пандемії буде пройдено і вона піде на спад. Відповідно до результатів дослідження команди проєкту цей пік може бути пройдено в третій декаді травня, після чого пандемія коронавірусу в Україні ймовірно піде на спад.

 

2. Регіони України і м. Київ

2.1. м. Київ

Рисунок 3. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по м. Києву

Останній пік кількості нових виявлених хворих за день – 16 квітня 2020 року. Спостерігається боковий рух графіка з тенденцією до спаданнякількості нових виявлених хворих за день. Висока волатильність.

2.2. Вінницька область

Рисунок 4. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Вінницькій області

Стійкий спадний тренд на проміжку 11квітня – 1-2 травня. З початку травня стійкий тренд на зростаннякількості нових виявлених хворих за день. Волатильність відносно невисока.

2.3. Волинська область

Рисунок 5. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Волинській області

Стійкий спаднийтренд кількості нових виявлених хворих за день на проміжку 18 квітня – 4 травня. З 4 травня стійкий зростаючийтренд кількості нових виявлених хворих за день. Волатильність відносно мала.

2.4. Дніпропетровська область

Рисунок 6. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Дніпропетровській області

Спостерігається боковий рух графіка до 2 травня (немає напрямку тренду). З 2 травня – зростаючий трендкількості нових виявлених хворих за день.

2.5. Донецька область

Рисунок 7. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Донецькій області

Станом на 8 травня зафіксовано всього 91 хворий (замало даних). Тренд на спадання кількості нових виявлених хворих за день з 26 квітня. 

2.6. Житомирська область

Рисунок 8. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Житомирській області

Боковий рух графіка кількості нових виявлених хворих за день (немає напрямку тренду). 20 квітня – останній пік. Волатильність досить висока.

2.7. Закарпатська область

Рисунок 9. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Закарпатській області

Зростаючий тренд до 4 травня, після чого відбувся злам.

2.8. Запорізька область

Рисунок 10. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Запорізькій області

Явний тренд на спадання кількості нових виявлених хворих за день з 29 квітня. Останній пік – 29 квітня.

2.9. Івано-Франківська область

Рисунок 11. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Івано-Франківській області

Волатильність висока. Останній пік кількості нових виявлених хворих за день спостерігався 8 квітня. Боковий рух графіка. Волатильність останніми днями зменшилась, що може бути обумовлено більш інтенсивним проведенням тестувань і, як наслідок, мінливість кількості нових виявлених хворих зменшується.

2.10. Київська область

Рисунок 12. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Київській області

Останній пік мав місце 11 квітня. Волатильність висока. Боковий рух графіка, який переходить у спадний тренд.

2.11. Кіровоградська область

Рисунок 13. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Кіровоградській області

Пік мав місце 14 квітня. З кінця квітня і до 5 травня спостерігався спадний тренд. 6 травня – індикатор  «supertrend» перетнувкриву графіка підтверджених хворих  (можливий перехід як в боковий тренд, так і в зростаючий).

2.12. Луганська область

Рисунок 14. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Луганській області

Станом на 8 травня зафіксовано всього 42 хворих (мало даних).

2.13. Львівська область

Рисунок 15. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Львівській області

Стійкій зростаючий тренд кількості нових виявлених хворих за день протягом останніх 10 днів.

2.14. Миколаївська область

Рисунок 16. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Миколаївській області

Пік – 20 квітня. Потім спадний тренд кількості нових виявлених хворих за день і боковий рух графіка. Станом на 8 травня зафіксовано всього 179 хворих (мало даних).

2.15. Одеська область

Рисунок 17. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Одеській області

Висока волатильність. Не можна стверджувати, що пік кількості хворих за день вже позаду (2 травня). З обережним оптимізмом можна розраховувати на спаднийтренд кількості нових виявлених хворих за день.

2.16. Полтавська область

Рисунок 18. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Полтавській області

Пік – 22 квітня. Стійкий тренд на спадання кількості нових виявлених хворих за день. Волатильність відносно низька.

2.17. Рівненська область

Рисунок 19. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Рівненській області

Останній пік кількості нових виявлених хворих за день відбувся 14 квітня. Боковий рух графіка. Стабільна ситуація.

2.20. Сумська область

Рисунок 20. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Сумській області

6 травня – другий пік кількості нових виявлених хворих за день. Станом на 8 травня зафіксовано всього 147 хворих (мало даних).

2.19. Тернопільська область

Рисунок 21. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Тернопільській області

Пік – 29 квітня. Потім стійкий спадний тренд кількості нових виявлених хворих за день.

2.20. Харківська область

Рисунок 22. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Харківській області

Боковий рух графіка. Висока волатильність.

2.21. Херсонська область

Рис. 23. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Херсонській області         

Станом на 8 травня зафіксовано всього 149 хворих (мало даних). Висока волатильність. Не можна стверджувати, що пік кількості нових виявлених хворих за день відбувся 28 квітня. Тенденція до зростання кількості нових виявлених хворих за день.

 

2.22. Хмельницька область

Рис. 24. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Хмельницькій області

Станом на 8 травня зафіксовано всього 148 хворих (мало даних). Велика волатильність. Не можна стверджувати, що пік кількості нових виявлених хворих за день відбувся 2 травня. Тенденція до зростання кількості нових виявлених хворих за день.

2.23. Черкаська область

Рис. 25. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Черкаській області          

Пік – 28 березня. З 28 березня по 6 травня стійкий тренд на спадання кількості нових виявлених хворих за день. З 6 травня ця тенденція порушилася: не можна стверджувати, що відбувається спад кількості нових виявлених хворих за день. З квітня – боковий рух графіка. Стабільна ситуація протягом місяця.

2.24. Чернівецька область

Рис. 26. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Чернівецькій області

Пік – 22-24 квітня. Останні два дні припинилося зростання кількості нових виявлених хворих за день, яке спостерігалося протягом останнього місяця.

2.25. Чернігівська область

Рис. 27. Аналіз динаміки нових виявлених хворих по Чернігівській області

Станом на 8 травня зафіксовано всього 69 хворих (мало даних). Висока волатильність. Не можна стверджувати нічого конкретного ані про стійке зростання кількості нових виявлених хворих за день, ані про їх стійке спадання, незважаючи на візуальний пік 25 квітня.

3. Висновки

  • В Україні останній пік кількості нових виявлених хворих за день відбувся 22 квітня 2020 року (Рис. 1,2), тобто на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, як це і передбачалося у першому прогнозному дослідженні команди проєкту. При цьому спостерігався боковий рух графіка з тенденцією до спадання кількості нових виявлених хворих за день. При цьому дані демонструють достатньо високу волатильність.
  • У м. Київ, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях спостерігався тренд на зростання кількості нових виявлених хворих за день.
  • У Кіровоградській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській та Тернопільській областях спостерігався тренд на спадання кількості нових виявлених хворих за день.
  • У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Миколаївській областях спостерігався боковий рух графіка кількості нових виявлених хворих за день (немає напрямку тренду, стабільна ситуація).
  • У Донецькій, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях зафіксовано менше 200 хворих (мало даних для аналізу).

Перелік посилань

  1. Peter Navarro, When the Market Moves, Will You Be Ready? McGraw-Hill Education, 2003.
  2. Attilio Meucci, Risk and Asset Allocation. (Springer Finance) 1st ed. 2005. Corr. 3rd printing, 2009.
  3. Marcos Lopez de Prado, Advances in Financial Machine Learning. John Wiley & Sons, Inc, 2018.

Науковий керівник проєкту: М.З. Згуровський.

Команда проєкту: О.С. Войтко, Н.В. Горбань, І.М. Джигирей, Б.Р. Дудка, К.В. Єфремов, Ю.П. Зайченко, П.О. Касьянов, О.П. Купенко, М.М. Перестюк, І.О. Пишнограєв, В.В. Путренко.

 

© World Data Center
    for Geoinformatics and Sustainable Development
    May 09, 2020