Презентація результатів дослідження "Форсайт економіки України на середньостроковому (2015-2020 роки) і довгостроковому (2020-2030 роки) часових горизонтах"

14.07.2015

14 липня 2015 року на засіданні спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього було представлено результати дослідження "Форсайт економіки України на середньостроковому (2015-2020 роки) і довгостроковому (2020-2030 роки) часових горизонтах", виконаного Світовим центром даних з геоінформатики і сталого розвитку Міжнародної ради з науки (ICSU) при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Інституті прикладного системного аналізу МОН України та НАН України.

Керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський у своїй доповіді розповів про методологію та комплекс виконаних робіт з передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015–2020 роки) і довгостроковому (2020-2030 роки) часових горизонтах.

Зокрема, в рамках дослідження системне узгодження експертних оцінок провідних наукових центрів та університетів світу на основі застосування методу Делфі дозволило виконати передбачення головних технологій майбутнього (складових 6-го технологічного укладу), які розглядаються як орієнтири для високотехнологічного розвитку України на обраних часових горизонтах. Також з використанням методу Делфі виявлено головні кластери нової економіки України, які можуть забезпечити успішну інтеграцію країни в міжнародну кооперацію праці.

Застосування методології сценарного планування та SWOT-аналізу дозволило побудувати групу з восьми сценаріїв розвитку майбутньої економіки України: чотири на середньостроковому (2015–2020 роки) та чотири на довгостроковому (2020–2030 роки) часових горизонтах. Ці сценарії можуть використовуватися людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства й міжнародними організаціями для розроблення раціональної політики та конструктивних планів соціально-економічного розвитку України.

Докладніше з результатами дослідження можна ознайомитися на сайті Світового центру даних (версія для обговорення).

Автори запрошують фахівців долучитися до обговорення та уточнення отриманих сценаріїв.

Image Image Image