Система SPIDR

Система SPIDR — Інтерактивне Джерело Даних по Космічній Фізиці — система обміну даних, прийнята як стандарт-де-факто в мережі МЦД

Інтерактивне джерело даних з космічної фізики (SPIDR) створене, щоб надати вченим, що працюють у галузі сонячно-земної фізики, доступ и впорядкувати архіви даних з космічної фізики для інтеграції з проектами моделювання навколишнього середовища та космічними прогнозами погоди. Це розподілена мережа синхронних баз даних з серверами з проміжним програмним забезпеченням, 100% написаним на Java та доступними через світову мережу.

Надаюється право легкого відстеження даних і усунення труднощів мережі, пов’язаних з трансконтинентальними посиланнями, архітектура розподіленої системи — це ключовий фактор для низького часу очікування під час візуалізації мультимедійних даних та швидкої доставки даних.

Ключові поняття в архітектурі SPIDR це кошик даних (збірка різних космічних погодних параметрів вибраних з різних баз даних за один проміжок часу) та явище космічної погоди. Кошик даних дозволяє користувачу керувати та доставляти дані в різних стандартних форматах для легкого об’єднання з існуючим обладнанням.

Система явищ створена, щоб дозволити користувачу виділити бажані просторові, часові і граничні умови в нечітких лінгвістичних та/або числових термінах, і тоді видобувати архіви та отримувати список космічних погодних явищ, який найбільше відповідає бажаним умовам в історичному архіві. Коли явище буде відкрито чи ідентифіковано, клієнт має право відіслати запит на динамічну часову і просторову візуалізацію, використовуючи спільні додатки-аплети Java, проглядати архіви знімків Сонця і Землі з супутника, та надіслати запит на доставку форматованих даних для включення в партію виробів.

Кожен вузол SPIDR має інтерфейс адміністрування баз даних, який дозволяє оновлювати дані як користувачам на місці, так і на будь-якому іншому сервері SPIDR за допомогою мережі. Сервери пов’язані один з одним для того, щоб налагодити передачу даних і програмного забезпечення за розкладом.

До історичних архівів космічної погоди входять дані про зміни геомагнітного поля та індекси, число вольфа, дані про іоносферу, міжпланетні магнитні поля та параметри сонячного вітру, явища космічних променів та сонячних спалахів з супутників GOES, SOHO, та YHOKOH.