Науковий семінар

При СЦД з геоінформатики та сталого розвитку діє Науковий семінар "Аналіз глобального розвитку".

Науковий керівник семінару — академік Згуровський Михайло Захарович.

Вчений секретар семінару — Переверза Катерина

Семінар проходить в залі Наукового парку НТУУ «КПІ» (корпус №6).

Теми доповідей семінара

01.04.2010

01.04.2010

 • Леонов Олексій – Застосування підходів системної динаміки та біологічних нейронних мереж до моделювання процесів сталого розвитку.
  Дане дослідження презентує підхід до моделювання глобальних процесів, що об'єднує концепції системної динаміки та нейромоделювання. Проведено розробку та формалізацію даного підходу. Наводиться модифікований генетичний алгоритм навчання даного класу моделей.
 • Єфремов Костянтин – Організація взаємодії інтелектуальних агентів в системі світових центрів даних.
  Дослідження стосується представлення знань за допомогою онтологій та їх застосування в мультиагентних системах. Розглядається запропонована автором архітектура агента з використанням моделі представлення знань на основі предметної онтології та програмна бібліотека, спроектовано та реалізована на основі запропонованих підходів, для створення інтелектуальних агентів, яка має стати основою для реалізації інструментарію Світової системи даних для забезпечення механізмів збору, обробки, обміну даними та розв’язання фундаментальних та прикладних міждисциплінарних задач.

01.12.2009

01.12.2009

Трансформація світу під впливом кризи та його нові обриси

 • Акад. М.З. Згуровський – Тенденції сталого розвитку світу та взаємозв'язок процесів в економіці та в суспільстві.
 • Єфремов Костянтин – Формування єдиного інформаційного простору мережі партнерів СЦД-Україна.
 • Dr. Michael Feinberg – Трансформація економіки США: стан, тенденції, перспективи.
 • Пасічний Олексій – Моделювання ліній розлому цивілізацій в контексті їх фундаментальних культурних відмінностей.
 • Переверза Катерина – Побудова сценаріїв розвитку України з використанням морфологічного та SWOT-аналізу.

16.04.2009

16.04.2009

 • Аброськін Дмитро, Прилуцький Дмитро – Глобальне моделювання процесів сталого розвитку за допомогою ресурсно-енергетичного підходу (частина 2).
  У дослідженні представлені основні концепції моделювання сталого розвитку за допомогою ресурсно-енергетичного підходу з використанням моделі просторів, що розширюються. Сформульовані основні постулати моделі та наведені їх роз'яснення. Наведені засоби, що дозволяють чисельно оцінити параметри моделі.

12.03.2009

12.03.2009

 • Переверза Катерина – Методологія побудови сценаріїв розвитку України на базі морфологічного та SWOT аналізу.
  Дане дослідження полягає в розробці методології побудови сценаріїв розвитку таких систем як держави, їх регіони, міста. Методологія базується на викорситанні даних моделювання сталого розвитку, експертних методів, методів морфологічного та SWOT-аналізу. Як приклад застосування даної методики пропонуються три сценарії розвитку України: для короткострокового, середньострокового та довгострокового періодів.

12.02.2009

12.02.2009

 • Пасічний Олексій – Цивілізаційний підхід до моделювання ліній розломів головних світових культур.
  Дане дослідження спрямоване на розробку методології дослідження світової геополітики з використанням сучасних геополітичних парадигм на основі роботи груп експертів для визначення об'єктів, що досліджуються; розробки набору критеріїв для оцінювання; та проведення кількісного оцінювання різниць культур різних об'єктів. Дослідження було побудовано на гіпотезі С. Хантингтона про «зіткнення цивілізацій».

19.12.2008

19.12.2008

 • Аброськін Дмитро, Прилуцький Дмитро – Глобальне моделювання процесів сталого розвитку за допомогою ресурсно-енергетичного підходу (частина 1).
 • Леонов Олексій – Глобальне моделювання взаємодій соціальних об'єктів різного рівня.
  Дане дослідження презентує підхід до глобального моделювання, що грунтується на концепції сталого розвитку. Використовується представлення країн у вигляді об'єктів (динамічних систем) з інтерфейсами обміну для економічних, екологічних та соціальних «сигналів», що дозволяє імітувати глобальні процеси та у реальному часі проводити обчислення з сотнями складних моделей і тисяч взаємозв'язків між ними. Даний підхід у моделюванні дає можливість: досліджувати та прогнозувати вплив важливих змін в країні або регіоні на інші країни, частини світу; досліджувати загрози з потенційними катастрофічними наслідками; знаходити оптимальні шляхи розвитку.