Фізика твердої землі

Геофізичне дослідження свердловин

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

Сейсмологія

Тепловий потік по Україні

Топографія


color scale in meters depth/elevation
go to a higher resolution view at 90N 180W.

Гравіметрія