Дані Інституту геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна

Аномальне гравітаційне поле

Аномальне гравітаційне поле.Аномальна густина земної кори та верхньої мантії

Геофізичне дослідження свердловин

Дані по Україні

Автори - [Гейко В.С.] , Цвєткова Т.А., Шумлянська Л.А., Бугаєнко И.В., Заєц Л.Н.

Сейсмічне мікрорайонування України

Автори: Скляр О.М., Корольов В.О., Цибко В.О., Ровінський В.О., Вдовиченко В.М., Корольов В.О., Шехтман Л.М., Дейнеко С.І.

ІГФ НАН України

Сейсмічне мікрорайонування (СМР) населених пунктів, розташованих в сейсмічних зонах, являється завершальним етапом комплексних досліджень з оцінки місця і сили можливого руйнівного землетрусу.

Сейсмічність України

 Масштаб 1:5 000 000

             Автори: Кендзера О.В., Пустовітенко Б.Г., Кутас В.В., Кульчицбкий В.Є., Вербицький С.Т., Пронишин Р.С., Сафронов О.М., Корольов В.О.,  Калітова І.А., Пасинков Г.Д., Стасюк А.Ф.

Аномальне гравітаційне поле. Аномальна щільність

Немагнітні глибинні блоки земної кори в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних магмоактивних зон

Крайові частини глибинних магнітних блоків земної кори, які в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних структурно-деформаційних (магмоактивних) зон перспективні на кімберлітовий магматизм.

Немагнітні глибинні блоки земної кори в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних структурно-деформаційних (магмоактивних) зон перспективні на кимберліт-лампроїтовий магматизм.

Виконано обґрунтування генетичних та структурно-генетичних зв’язків аномального магнітного поля землі з її нафтогазоносністю.

Петромагнітні типи земної кори

За типом магматизму, величині намагніченості та за складом літосфери виділено чотири петромагнітні типи земної кори.

Найбільш розповсюджені мафічний та сіальмафічний типи, для яких є характерним  основний магматизм і високі значення намагніченості, приурочуються до структур режимів розтягання. Аналогами цих структур можуть бути області найдревнішої консолідації континентальної кори, рифти (палеорифти) й зони зчленування океанічної і континентальної літосфери

Результати аналізу 3D магнітної моделі земної кори

Проаналізовано 3D магнітні моделі земної кори з іншими геолого-геофізичними даними у зв’язку з тектонікою,  магматизмом, металогенічною спеціалізацією та прогнозуванням корисних копалин.

Магматичні утворення основного та ультраосновного складу доплатформного етапу розвитку УЩ, що відслонені на поверхні кристалічного фундаменту, розташовуються переважно над глибинними блоками (або їх краями) земної кори з підвищеними величинами намагніченості.

2006

2005

01APR2005LVV     

Геомагнітна екологія

Запропоновано новий критерій екологічної збуреності геомагнітного поля Землі і розраховано його величини для планети в цілому та України зокрема. Виконаний для території України кореляційний аналіз отриманих величин з кількістю захворювань на грип і гострі респіраторні захворювання для періоду 1991—2002 рр. засвідчив суттєвий вплив на кількість захворювань людини грипом та ОРЗ.

Аномальне магнітне поле. Регіональні магнітні аномалії

Аномальне магнітне поле в останні роки з успіхом використовується для побудови різномасштабних об’ємних моделей, геологічного середовища, що також є невід’ємною частиною оцінки перспективності геологічних структур на різні корисні копалини.

Природні умови та природні ресурси. Геофізичні поля

Фізичні поля, причиною виникнення або зміни яких є природне середовище планети, називають геофізичними полями (ГП). Розподіл і зміна ГП у просторі і часі залежать як від наявності і потужності їх джерел, так і від особливостей будови природного середовища та його динаміки під впливом природних і техногенних чинників.

Результати

Загальні результати проведених досліджень.

  1. Розроблено методику побудови карт аномального магнітного поля (ΔТ)а, його регіональної (ΔТ)а.рег.  та локальної (ΔТ)а.лок. компонент та карт модуля Т.
  2. Запропоновано новий критерій оцінки збуреності магнітного поля Землі, який може бути за стосовний для вивчення вікового ходу геомагнітного поля та його екологічного аспекту.
  3. Розроблено карти аномального магнітного поля (ΔТ)а, його регіональної (ΔТ)а.рег.  та локальної (ΔТ)а.лок.