Петромагнітні типи земної кори

За типом магматизму, величині намагніченості та за складом літосфери виділено чотири петромагнітні типи земної кори.

Найбільш розповсюджені мафічний та сіальмафічний типи, для яких є характерним  основний магматизм і високі значення намагніченості, приурочуються до структур режимів розтягання. Аналогами цих структур можуть бути області найдревнішої консолідації континентальної кори, рифти (палеорифти) й зони зчленування океанічної і континентальної літосфери

Спостерігається приуроченість ініціального магматизму основного складу та формування магнітних джерел до ранніх стадій крупних тектономагматичних циклів, які в часовому відношенні відповідають періодам максимальних переміщень Українського щита по широті або його максимальних поворотів.

Перспективність регіонів на корисні копалини магматичного, гідротермального і пегматитового типів визначається наскрізними літосферними структурами в сполученні з відповідними умовами в земній корі.