Нові карти магнітних полів України

Немагнітні глибинні блоки земної кори в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних магмоактивних зон

Крайові частини глибинних магнітних блоків земної кори, які в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних структурно-деформаційних (магмоактивних) зон перспективні на кімберлітовий магматизм.

Немагнітні глибинні блоки земної кори в об'єднанні з вузлами перетину трансмегаблокових коромантійних структурно-деформаційних (магмоактивних) зон перспективні на кимберліт-лампроїтовий магматизм.

Виконано обґрунтування генетичних та структурно-генетичних зв’язків аномального магнітного поля землі з її нафтогазоносністю.

Петромагнітні типи земної кори

За типом магматизму, величині намагніченості та за складом літосфери виділено чотири петромагнітні типи земної кори.

Найбільш розповсюджені мафічний та сіальмафічний типи, для яких є характерним  основний магматизм і високі значення намагніченості, приурочуються до структур режимів розтягання. Аналогами цих структур можуть бути області найдревнішої консолідації континентальної кори, рифти (палеорифти) й зони зчленування океанічної і континентальної літосфери

Результати аналізу 3D магнітної моделі земної кори

Проаналізовано 3D магнітні моделі земної кори з іншими геолого-геофізичними даними у зв’язку з тектонікою,  магматизмом, металогенічною спеціалізацією та прогнозуванням корисних копалин.

Магматичні утворення основного та ультраосновного складу доплатформного етапу розвитку УЩ, що відслонені на поверхні кристалічного фундаменту, розташовуються переважно над глибинними блоками (або їх краями) земної кори з підвищеними величинами намагніченості.