Результати аналізу 3D магнітної моделі земної кори

Проаналізовано 3D магнітні моделі земної кори з іншими геолого-геофізичними даними у зв’язку з тектонікою,  магматизмом, металогенічною спеціалізацією та прогнозуванням корисних копалин.

Магматичні утворення основного та ультраосновного складу доплатформного етапу розвитку УЩ, що відслонені на поверхні кристалічного фундаменту, розташовуються переважно над глибинними блоками (або їх краями) земної кори з підвищеними величинами намагніченості.

Виявляється зменшення величини середньої намагніченості порід основного-ультраосновного складу зі зменшенням віку їх утворення, з чим в свою чергу може пов’язуватись максимальна намагніченість низів кори архейських Подільського, Бузького, частково Середньопридніпровського мегаблоків і Західно-Приазовського блока, менша її інтенсивність в Волинському мегаблоці і практично немагнітна нижня кора областей платформної активізації.