Дані

Публікації

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

Аналітичні звіти

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

2017

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

Report preview image

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

2016

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

Report preview image

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

2016

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

Report preview image

Удосконалено методологію та виконано комплекс робіт з передбачення (форсайту) соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. За допомогою методології сценарного планування та SWOT-аналізу здійснено уточнення 8 сценаріїв соціально-економічного розвитку України включно до 2030 року, з використанням Дельфі і SWOT методів аналізу проведено нове широкомасштабне експертне дослідження соціально-економічного сегмента суспільства, виконано оцінку наявності людського капіталу в країні, спроможного здійснити бажані перетворення, та вибудовано п’ятдесят головних дій влади у формі стратегії соціально-економічного розвитку в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Ці результати можуть використовуватися людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства та міжнародними організаціями для розроблення раціональної політики та конструктивних планів соціально-економічного розвитку України на середньострокову і довгострокову перспективу.

Стислу анотацию можна завантажити за посиланням.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти

2015

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти

Report preview image

Розглянуто методологію та виконано комплекс робіт з передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015–2020 роки) і довгостроковому (2020–2030 роки) часових горизонтах. З використанням методу Делфі виявлено головні кластери нової економіки України, які можуть забезпечити успішну інтеграцію країни в міжнародну кооперацію праці на зазначених часових горизонтах.
Застосування методології сценарного планування та SWOT­аналізу дозволило побудувати групу сцена­ ріїв розвитку майбутньої економіки України включно до 2030 року. Ці сценарії можуть використовуватися людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства та міжнародни­ ми організаціями для розроблення раціональної політики та конструктивних планів соціально­економічного розвитку України на середньострокову і довгострокову перспективу.
Посилання на англійську версію.

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (англ. версія)

2013

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (англ. версія)

Report preview image