Світові EOS/ERS дані

ERS - Earth Remote Sensing - ДЗЗ - Дистанційне Зондування Землі
EOS - Earth Observation Server - Сервер Спостереження за Землею