Рішення інтерпретаційних завдань гравіметріі і магнітометріі

Вже давно в практику інтерпретаційних робіт увійшов апроксімаційний підхід. Звернемо увагу на деякі сторони цього важливого і багатогранного питання.

Перше. Мова йде про заміну інформаційного базису - про перехід від карт елементів полів до аналітичної апроксимації цих елементів. Вихідне гравітаційне або магнітне поле замінюється полем деякої допоміжної моделі. Інтерпретатор отримує цілий набір геофізичних полів. Це суттєво підвищує рівень якісної інтерпретації.

В обговорюваних роботах можна побудувати допоміжну модель так, що поряд з аналітичним описом вихідного поля, інтерпретатор отримує геометричні характеристики розподілу аномальних мас (рис. 1). В іншому випадку завдання ускладнюється. Вона стає нелінійною. Розроблений стійкий математичний апарат вирішення таких завдань.

Друге. Завдання геологічної інтерпретації часто вирішуються методом підбору. На першому етапі інтерпретатор створює гіпотетичну геологічну модель, маси якої могли б створити спостережене аномальне поле. Така геологічна модель повинна бути параметризована. Це означає, що встановлена на певну послідовність параметрів, чисельні значення яких визначають геометричні особливості моделі, густинні або магнітні характеристики мас. Є можливість отримати теоретичне поле, яке зумовлене масами геологічної моделі. Теоретичне поле зіставляється з вихідним. Тепер завдання полягає в тому, щоб знайти нові чисельні значення параметрів моделі, які мінімізують розходження порівнюваних полів.

Таким чином, інтерпретаційна задача завжди вирішується в заздалегідь фіксованому модельному класі. Можна виділити роботи, які присвячені загальним питанням теорії та практики інтерпретації гравіметричних і магнітометріческіх полів.

У певному циклі робіт розглянуті задачі побудови аналітичної моделі вихідного аномального поля (рис. 2).

Висвітлюються результати рішення зворотних задач у різних модельних класах. Це зворотні задачі для контактних поверхонь. Тут слід розділити як двумірні завдання, так і завдання, в яких за аномальному полю відновлюється площинний рельєф поверхні розділу геологічних утворень.

Наводиться серія рішень зворотних задач, якщо аномальное поле обумовлено зоряними об'єктами або тілами класу Л. Н. Стрітенського. У цьому класі виділяється середня горизонтальна площина і визначається конфігурація як покрівлі тіла, так і його підошви. Рішення задач одного класу дозволяє визначити зміни щільності або намагніченості порід, які розміщені у фіксованому горизонтальному шарі.

Основні результати опубліковані в періодичних наукових журналах. В основному, це Доповіді НАН України; Фізика Землі, Москва: Вид. РАН; Геофізичний журнал. Київ: Вид. НАН України; Геоінформатика. Київ: Вид. НАН України.


Рис. 1. Рішення зворотної задачі гравіметріі для двох контактних поверхонь по полю варіації сили тяжіння.

Булах Е.Г.